IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
בנייה ירוקה
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
בנייה ירוקה - תקן 5281 לבנייה בת-קיימה בנייה ירוקה
תקן 5281 לבנייה בת-קיימה בנייה ירוקה
IQC, קבלה הצהרה משפטית המכירה ב IQC כגוף מוכר לפיקוח ואישור לתקן החדש לבניה ירוקה 5281. מטרת הבנייה הירוקה היא לצמצם את השפעת המבנים על הסביבה על ידי שימוש בידע ובטכנולוגיות, על מנת ליצור סביבה מקיימת העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולות הדורות הבאים לספק את צורכיהם. הטמעה של ידע וטכנולוגיות ירוקות הוא תהליך
בנייה ירוקה - ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
זה הוא תקן סביבתי מסידרת תקנים המקנה כלים לניהול הגנת הסביבה. התקנים עוסקים בניהול היומי של התחומים בהם יש לפעילות הארגון השפעה על הסביבה.  התקן ISO 14001 הינו התקן הבסיסי לבניית מערכת ניהול הסביבה. למכון לבקרה ואיכות IQC אקרדיטציה (הסמכה) בינלאומית לתקן ISO 14001 מגוף ההסמכה ההולנדי RVA.