IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
חדשות ועדכונים
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
חדשות ועדכונים - IMC-GAP
IMC-GAP
חברת שיח הינה החברה הראשונה בישראל העומדת בדרישות התקן המחמיר IMC-GAP לתנאי גידול נאותים בקנאביס רפואי