IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
חדשות ועדכונים
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
חדשות ועדכונים - ISO 13485:2016
ISO 13485:2016
גרסה חדשה לתקן ! IQC מתעיד לתקן החדש עם הסמכה בינלאומית.
חדשות ועדכונים - ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
גרסה חדשה לתקן ! IQC מתעיד לתקן החדש עם הסמכה בינלאומית.
חדשות ועדכונים - ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
גרסה חדשה! IQC החל להתעיד לתקן החדש עם הסמכה בינלאומית השינויים מהווים התקדמות משמעותית בדרישות למערכות ניהול סביבתיות בארגונים.      
חדשות ועדכונים - SA8000:2014
SA8000:2014
פורסם תרגום התקן לעברית.