IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
SA8000:2014
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד

הנחיות למעבר לגרסת 2014,

מצגת שינויים בגרסה החדשה,

דרישות תיעוד בגרסת 2014

פורסם תרגום התקן לעברית.

ניתן להוריד את התקן בקישור.

תקן מחיייב ביצוע טביעת אצבע חברתית (Social Fingerprint) שהינו תהליך הערכת בשלות עצמית להטמעת דרישות התן בטרם ביצוע מבדק ההתעדה,

טביעת אצבע חברתית מצגת

טביעת אצבע חברתית הנחיות ללקוח

 

SA8000.jpg