IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
תקנים והתעדה
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד

IQC - גוף ההתעדה הפרטי הגדול ביותר בישראל.

התעדה

כארגון המחויב לתהליך יעילות ושקיפות, בטיחות המוצר, בטיחות המערכת וטיפול סביבתי, אתה בוודאי מודע לכך שהתעדה ע"י IQC יכולה להביא להכרה של לקוחות ובעלי עניין, שיפור כושר התחרות, יתרונות שיווקיים ותדמיתיים לארגון, קידום לתוך תהליך שיפור מתמיד ומענה לדרישות במכרזים: מנה''ר, גופים גדולים בישראל ובעולם ועוד. 
IQC מוסמכת לתת הכרה רשמית עם תעודה כי המערכת, מוצר, אדם או נכס הינם עומדים בדרישות התקן הנדרש.

ההתעדה כוללת בדרך כלל מבדקים בארגון, ולאחר מכן מבדקי מעקב במהלך תקופת ההתעדה. תהליך ההתעדה

תקנים נפוצים לדוגמא:ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 27001,AS 9100, SA 8000, ISO 22716 
 

למה IQC?

 

 • 6,000 ארגונים מותעדים אינם טועים.
 • סל התעדות ושירותים לתקנים בינלאומיים בבית אחד
 • הכרה בינלאומית עם הסמכה ישירה של RvA ההולנדי ו- SAAS האמריקאי
 • יותר מ 50 שנות ניסיון מצטבר בשדה האיכות
 • 50 סוקרים בכירים בעלי מוניטין, מיומנות ומקצועיים בתחומם.
 • שירות מהיר ואדיב הניתן ע"י צוות עובדים מיומן ומקצועי.
 • עידכון מתמיד והדדי בעולם האיכות
 • ל-IQC הסכמי שיתוף פעולה וייצוג בלעדי עם גופי התעדה בינלאומיים כגון:
 • IQC- BVC הוא הנציג הבלעדי בישראל של גוף ההתעדה הגדול בעולם BVC
 • NSF-ISR האמריקאי בנושא התעופה לתקן AS 9100 בגרסאות העדכניות ביותר.
 • NSF- לתקני BRC British Retail Consortium.
 • NSF- לתקני לתקני BRC IoP לאריזות מזון.
   
 •  

   

תעודות ואישורי IQC מוכרים ע"י הגופים הממשלתיים ובהם: מינהל הרכש של משרד הביטחון (מנה"ר), קבלן מוכר (בינמשרדי), משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד המשפטים, משרד האוצר, חברות ממשלתיות, מע"צ, השלטון המקומי, חברת החשמל,תעשיה אווירית , בזק ועוד..