IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
תקן ניהול איכות
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
תקן ניהול איכות - ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ל- IQC אקרדיטציה (הסמכה) בינלאומית לתקן ISO 9001:2015 מ RvA - גוף ההסמכה ההולנדי. איזו 9001 הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון, בכל תחום שהוא: תעשיה, שירותים, היי-טק, מינהל ציבורי, חינוך, מזון, חקלאות, בנייה, תחבורה, תשתיות ועוד . איזו 9001 מתמקד בראש ובראשונה ב"ניהול איכות" של השירות ו/או של
תקן ניהול איכות - AS 9100C
AS 9100C
המכון לבקרה ולאיכות IQC חבר לארגון האמריקאי הידוע היטב בתחום התעופה והחלל – NSF-ISR, כדי להתעיד ארגונים שונים העוסקים בתחום לתקן AS9100C, כדי להפיק את המירב היתרונות מהתעדה זו.סדרת תקני AS9100 מציבה דרישות עבור מערכות ניהול איכות בכל הרמות של שרשרת האספקה בתעופה. 
תקן ניהול איכות - ISO 13485:2016
ISO 13485:2016
ל- IQC אקרדיטציה (הסמכה) בינלאומית לתקן ISO 13485 מ RvA - גוף ההסמכה ההולנדי. תקן ISO 13485 – בדומה ל ISO 9001 הוא תקן לניהול מערכת איכות המותאם לארגונים בתעשייה הרפואית. התקן כולל דרישות מתהליך הפיתוח, הייצור ועד השיווק של המוצר הרפואי. 
תקן ניהול איכות -  SI 9301
SI 9301
תקן זה מתבסס על ISO 9001 וכולל שינויים ותוספות המותאמים למערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך התחבורה והתעבורה היבשתיות. בנוסף לגישה התהליכית המוכרת ב איזו 9001 מודגשת הגישה המניעתית (פרואקטיבית) לבטיחות. הגישה מיושמת על ידי ניהול סיכונים בתהליך הזה"ב (זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים, בקרת סיכונים). התקן, שפותח על פי בקשת משרד התחבורה ובהשתתפותו, מהווה נדבך נוסף בפעילות
תקן ניהול איכות - ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
זה הוא תקן סביבתי מסידרת תקנים המקנה כלים לניהול הגנת הסביבה. התקנים עוסקים בניהול היומי של התחומים בהם יש לפעילות הארגון השפעה על הסביבה.  התקן ISO 14001 הינו התקן הבסיסי לבניית מערכת ניהול הסביבה. למכון לבקרה ואיכות IQC אקרדיטציה (הסמכה) בינלאומית לתקן ISO 14001 מגוף ההסמכה ההולנדי RVA.
תקן ניהול איכות - OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
בעולם תחרותי מתפתח, עתיר סיכונים מטבעו, העמדת תחום ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה כחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה של הארגון, מעניקה לו יתרון איכותי ועסקי.  הארגונים המובילים בעולם נמצאים בשלבים מתקדמים של הטמעת מערכת ניהול בטיחות וגהות , ודורשים גם מספקיהם עמידה בתקן זה. 
תקן ניהול איכות - ISO 27001:2013
ISO 27001:2013
תקן ISO 27001, מערב בחינה וסקירה מקיפה של כל גורמי אבטחת המידע. מאובדן מידע, חדירה למערכת, מווירוסים עד למסחר מקוון, כניסות בלתי חוקיות למערכת ושיחזור המערכת,  תקן ISO 27001 בודק בדקדקנות את פוטנציאל הסיכון לארגונך ומדגיש את התחומים בהם טעון שיפור.  ISO 27001 מציב רמה חדשה לטיפול במידע רגיש.