IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
ניהול איכות בתעופה
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
ניהול איכות בתעופה - AS 9100C
AS 9100C
המכון לבקרה ולאיכות IQC חבר לארגון האמריקאי הידוע היטב בתחום התעופה והחלל – NSF-ISR, כדי להתעיד ארגונים שונים העוסקים בתחום לתקן AS9100C, כדי להפיק את המירב היתרונות מהתעדה זו.סדרת תקני AS9100 מציבה דרישות עבור מערכות ניהול איכות בכל הרמות של שרשרת האספקה בתעופה. 
ניהול איכות בתעופה - ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ל- IQC אקרדיטציה (הסמכה) בינלאומית לתקן ISO 9001:2015 מ RvA - גוף ההסמכה ההולנדי. איזו 9001 הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון, בכל תחום שהוא: תעשיה, שירותים, היי-טק, מינהל ציבורי, חינוך, מזון, חקלאות, בנייה, תחבורה, תשתיות ועוד . איזו 9001 מתמקד בראש ובראשונה ב"ניהול איכות" של השירות ו/או של