IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
SMETA
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
SMETA   דוח מבדק ע"פ שאלון מובנה שנכתב על ידי קצובת קימונעים הגדולים ומבוסס על ארבע עמודי תווך: תנאי העסקה, בטיחות וגהות, יושרה בעסקים ואיכות הסביבה. על הנבדקים להיות חברים ב SEDEX אתר אינטרנטי למידע אודות אחריות חברתית של ספקים.
IQC נותנת שרותים להעלאת נתונים למאגר המידע הבינלאומי של SEDEX לארגונים שעברו מבדקים בתקנים חברתיים. מאגר המידע SEDEX הוקם בשנת 2004 על מנת לשמש מקור מידע אודות המחוייבות החברתית של ספקים שונים בכל העולם. תקנים נוספים להתעדה בתחום: ת"י 10000תקן ישראלי לאומי לישימות אחריות חברתית לארגונים מסמכי הנחייה ללא תעודה המבוססים על אותם עקרונות של אחריות חברתית:
SMETA: דוח מבדק ע"פ שאלון מובנה שנכתב על ידי קבוצת הקימונעיים הגדולים . על הנבדקים להיות חברים ב SEDEX אתר אינטרנטי למידע אודות מחויבות חברתית של ספקים.
ETI עקרונות אחריות החברתית בסיסיות
26000 ISO מסמך הנחייה בינלאומית ליישום אחריות החברתית בחברות וארגונים יצור ושירות מבחינת כוח האדם, איכות הסביבה וכלכלת הארגון.


 
SA8000
SA8000
>
SMETA
SMETA
>

 

SMETA

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן