IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
קוסמטיקה
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
קוסמטיקה - ISO 22716:2007
ISO 22716:2007
מפרט דרישות ISO 22716:2007 מספק קווים מנחים לייצור בתנאים נאותים (Good Manufacturing Practices) לתעשייה הקוסמטית. במפרט הדרישות תנאים נאותים לייצור, בקרה, אחסון ומשלוח של מוצרים קוסמטיים.