IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
ISO 22000:2005
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
ISO 22000:2005 - תקן לניהול מערכות בטיחות מזון

המכון לבקרה ואיכות IQC הוא הגוף היחיד בישראל, שיש לו הסמכה ישירה מגוף האקרדיטציה ההולנדי RVA לתקן ISO 22000


 

אודות התקן

בטיחות מזון- המונח מתייחס לנוכחות סכנה אשר מקורה במזון בעת צריכתו.
"הסכנה במזון יכולה להתרחש בכל שלב בשרשרת המזון ולכן יש להבטיח את בטיחות המזון לאורך כל שלבי השרשרת."
(מתוך ההקדמה לתקן 22000:2005 ISO)

המיקוד בנושא ניהול בטיחות מזון מלווה את תעשיית המזון והארגונים המשיקים בשנים האחרונות והמגמה הולכת ומתחזקת. ניתן לזהות את השינויים שחלו בדרישות מספקים ויצרנים בכל תחומי יצור המזון והמשקאות, חומרי הגלם, תוצרת חקלאית טרייה ואריזות ראשוניות. הדרישות מחד הינן מצד הרשויות: דרישות חוק של מדינות הקהילה האירופית, ה- FDA ו ה- USDA בארה"ב וגופים נוספים, ומאידך הדרישות המוכתבות מצד הרשתות הקמעונאיות והלקוחות: תקני ,BRC, HACCP, IFS, BRC/IOP, TNC דרישות למוצרים אורגאניים ועוד.
לאור הנ"ל וכמסקנה מאירועי מזון אשר התרחשו בשנים האחרונות הובהר כי הצלחת ארגון במניעת אירועי בטיחות מזון נעוצה בהנהלה בכירה מעורבת השותפה להטמעת מערכת ניהול בטיחות המזון. בעקבות מגמה זו וחידוד הדרישות בעולם, עלה הצורך בהכנה, גיבוש ופרסום תקן בינלאומי חדש ואחיד לניהול מערכות בטיחות המזון. בחודש ספטמבר 2005 פרסם ארגון ה- ISO העולמי את התקן: ISO 22000:2005
Food safety management system - Requirements for any organization in the food chain

התקן הינו תקן ניהולי וכולל דרישות ניהוליות ותפעוליות מקיפות בכדי להבטיח את בטיחות מוצרי המזון.
התקן דן במחויבות ומעורבות ההנהלה הבכירה, תכנון, צוות בטיחות המזון, תכניות קדם ליצור מזון בטוח, זיהוי וניתוח גורמי סיכון ,על פי המתודולוגיה המוכרת של HACCP וקביעת אמצעי מנע יעילים למניעת גורמי הסיכון ,המסווגים כ- CCP's או ORP’s בנוסף התקן דן בתקשורת פנים ארגונית ותקשורת חיצונית אינטראקטיבית עם גורמים בשרשרת המזון תיקוף, אימות ושיפור מתמיד.
 

דרישות התקן

  • מחקרי HACCP עדכניים
  • מחייב את כלל המפעל
  • עמידה בכל דרישות החוקים והתקנות הישימות הקשורות לבטיחות מזון במסגרת מערכת ניהול בטיחות המזון בארגון.
  • ניתן ליישם תקן בינלאומי זה ללא תלות בתקני מערכות ניהול אחרות.
  • ישום PRP

למי מיועד התקן

 ISO 22000 מיועד לכל הארגונים בשרשרת המזון על מנת להבטיח מוצרים בטוחים לאורך השרשרת.
ארגונים בשרשרת המזון הינם חקלאים, יצרני חומרי גלם, יצרני חומרי עזר ותוספים, יצרני מזון ומשקאות, בתי אריזה, ארגונים הנותנים שירותי אחסון או הובלה ומרכזים לוגיסטיים. כמו כן, התקן מיועד גם לארגונים המשיקים לתעשיית המזון ביניהם: יצרני אריזות, יצרני חומרי ניקוי וחיטוי ויצרני ציוד לתעשיית המזון.
 

FSSC 22000
FSSC 22000
>
ISO 22000:2005
ISO 22000:2005
>
HACCP
HACCP
>
BRC - Global food standard
BRC - Global food standard
>
BRC/IoP
BRC/IoP
>
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
>
 FAMI-QS
FAMI-QS
>

 

ISO 22000:2005

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן