IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
תקן 5281 לבנייה בת-קיימה בנייה ירוקה
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
IQC, קבלה הצהרה משפטית המכירה ב IQC כגוף מוכר לפיקוח ואישור לתקן החדש לבניה ירוקה 5281.
מטרת הבנייה הירוקה היא לצמצם את השפעת המבנים על הסביבה על ידי שימוש בידע ובטכנולוגיות, על מנת ליצור סביבה מקיימת העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולות הדורות הבאים לספק את צורכיהם. הטמעה של ידע וטכנולוגיות ירוקות הוא תהליך למידה מתמשך המבוסס על עקרונות תכנון אדריכליים ואקלימיים לצד פיתוח מערכות חדישות.
דוגמא לאישור מקדמי לשלב א',
דוגמא לאישור שלב א',
דוגמא לאישור שלב ב',
  דרישות לאישור שלב מקדמי


5281

אודות התקן

המפתחות לתכנון ירוק ולבנייה ירוקה הם אדריכלות המתחשבת בצורכי המשתמש ודואגת לרווחתו, תכנון המתחשב בתנאי הסביבה וצריכת משאבים מושכלת כל זאת תוך צמצום השפעת הבניין על הסביבה..
התקן הישראלי המחודש והמורחב לבנייה ירוקה ת"י 5281 בנייה בת קיימה מורכב משבעה חלקים לפי ייעוד הבנין: מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, אכסון תיירותי, מוסדות בריאות, מסחר והתקהלות ציבורית. בתכנון ישנם שני חלקים נוספים לבנייני תעשייה ולשכונות מגורים. התקן על חלקיו השונים מתייחס לבנייה חדשה ולבנייה קיימת העוברת שיפוצים בהיקף ובתנאים המוגדרים בחלקו הראשון של התקן.
 

דרישות התקן

 כל חלק בתקן כולל תשעה פרקים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה וחדשנות..בכל פרק מפורטים תנאי הסף והדרישות לקביעת ציון הניתן לבניין מ 55 ועד ל +90 ולדירוג הבניין על פי ציונו. הערכת המבנה ולהתעדתו ישנם שני שלבים בשלב א' ניתנת הערכה לדירוג וניקוד על פי המאפיינים בתכנון הבניין. בשלב ב' נבדקת ההתאמה בין הביצוע לתכנון וקביעת הציון ודירוג הסופיים על פי הערכת הבניין הגמור

למי מיועד התקן

התקן מיועד לכלל הגורמים הקשורים לבניין על פי ייעוד המבנה: ללקוחות, ההתעדה מהווה מבחינתם אישור לאיכות התיכנון והחומרים בבניין, ליזמים, קבלנים אדריכלים ומתכננים ככלי שיווקי והצהרה על איכות התיכנון והחומרים. ישנן מס' וועדות תכנון שהתקן מהווה סף להיתר בניה למבנים חדשים.

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
>
תקן 5281 לבנייה בת-קיימה בנייה ירוקה
תקן 5281 לבנייה בת-קיימה בנייה ירוקה
>
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
>

 

תקן 5281 לבנייה בת-קיימה בנייה ירוקה

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן