IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
חקלאות
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד

חידושים בתקינה החקלאית

תחום החקלאות כולל בתוכו תקנים שונים ומגוונים:

חקלאות - GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
תקן גלובלגאפ למשק החקלאי המשולב GLOBAL GAP IFA התקן לבטיחות מזון הנפוץ ביותר בחקלאות בעולם ובישראל (בתת-התחום של פירות וירקות) והוא מגדיר "תנאי גידול נאותים" GAP- Good Agricultural Practice. לשעבר תקן EUREPGAP .   
חקלאות - GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
הוא תקן חדשני (נפרד מהתקן למשק החקלאי) לבטיחות מזון בשלב הראשוני של התהליך – חומר הריבוי (בייצור שתילי ירקות, שתילי עצים וכד') והוא מגדיר "תנאי גידול נאותים" ברמת המשתלה.
חקלאות - GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
זהו איננו תקן נפרד, אלא תוספת למבדק GLOBALG.A.P. הרגיל, למשק החקלאי או המשתלה. מבדק גלובאלגאפ לאחריות חברתית (GRASP) הינו תוספת. GRASP פירושו GLOBALGAP Risk Assessment on Social Practices
חקלאות - Tesco Nurture - TN10
Tesco Nurture - TN10
זהו מיפרט דרישות ,אשר כל יצואן תוצרת חקלאית ישראלי המבקש לייצא לרשת הענק "טסקו", נדרש לעמוד בו. 
חקלאות - אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אנו מאשרים ארגונים בתעשייה החקלאית ותשומותיה (ייצור קומפוסט וכד') וכן ארגונים מתעשיית המזון המעובד לכל אורך שרשרת הטיפול במוצר, החל מחומר הריבוי, דרך הגידול, אריזה, שינוע ועיבוד מוצרים אורגניים, וכאמור מתן תקן לחקלאות אורגנית. הדבר נכון גם למוצרים שאינם מוצרי מזון כגון קוסמטיקה או Non-FOOD אחרים.  
חקלאות - אישור אורגני - לשיווק באירופה
אישור אורגני - לשיווק באירופה
  Council Regulation (EEC) No. 834/2007
חקלאות - אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
  תכנית NOP של ארה"ב (7 CFR §205)
חקלאות - BRC - Global food standard
BRC - Global food standard
תקן בינלאומי לאיכות ובטיחות מזון עפ"י British Retail consortium ליצרני מזון ובתי אריזה.
PrimusLabs
מבדק לתנאי גידול נאותים לפי מפרט PrimusLabs האמריקאי. יצוא תוצרת חקלאית טרייה לארה"ב דורשת במקרים רבים הצגת דו"ח מבדק עדכני של צד שלישי (בלתי תלוי) למפרט דרישות זה. 
חקלאות - AgroCheck
AgroCheck
תוכנית בקרה ופיקוח על תוצרת חקלאית לשוק המקומי. לא בדוק , לא בשוק !