IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
 שדה תפוחי אדמה2

למכון לבקרה ואיכות IQC , הסמכה ישירה מגוף האקרדיטציה ההולנדי RVA לתקן GOLBALG.A.P

פורסם תקן גלובלגאפ רשמי בעברית בגרסה 4.0 . את התקן ניתן להוריד בחינם מאתר הרשמי של GLOBALG.A.P 

תעריפי אגרות GLOBALG.A.P

מצגת להכרה עצמית עם התקן והגרסה החדשה.

global2 

 

אודות התקן

תקן גלובלגאפ למשק החקלאי המשולב- GLOBALGAP IFA הוא התקן לבטיחות מזון הנפוץ ביותר בחקלאות בישראל (בתת-התחום של פירות וירקות) והוא מגדיר "תנאי גידול נאותים" GAP- Good Agricultural Practice. מטרת המפרט היא לקבוע סטנדרט של כללים הקשורים בתהליך הגידול של מוצרי החקלאות השונים, כדי לקבל מוצרים בטוחים לצרכן, הגדלים בתנאים שאינם פוגעים בעובדים ובסביבה.
הגלובלגאפ נכתב במקורו על-ידי רשתות השיווק באירופה בשנת 1997 ונקרא אז יורפגאפ (EurepGAP). עם הזמן התרחב "המעגל" ונוספו גם יצרנים וספקים מכל העולם שהשפיעו על דרישות התקן עד לגרסתו הנוכחית.
תקן גלובלגאפ בגרסה 4.0 פורסם באופן רשמי בשפה העברית. את מסמכי התקן לפירות וירקות ניתן להוריד בחינם מאתר הרשמי של GLOBALGAP:
 

המכון לבקרה ואיכות-IQC הינו גוף ההתעדה החלוץ בישראל באישור והתעדה ל- GLOBALG.A.P ובין לקוחותינו נמנים גדולי המגדלים וחברות היצוא בענפי הירקות והפירות בישראל.
למכון לבקרה ואיכות- IQC, הסמכה ישירה לתקן GOLBALG.A.P מגוף ההסמכה ההולנדי RvA
 

דרישות התקן

 זהו מפרט דרישות הקשור בכל שלבי הייצור, האריזה והשיווק. כדי לקבל תעודת אישור, חובה להירשם במאגר המידע של גלובלגאפ לפני המבדק ולקבל מספר גלובלגאפ אישי – GGN. מספר זה שייך למגדל ומזהה אותו כל עוד הוא קשור למערכת הגלובלגאפ, גם במעבר אל IQC מגוף אחר, חובה למסור את ה- GGN של המגדל לצרכי השלמת תהליך הרישום.


תקן גלובלגאפ מחולק לשני חלקים עיקריים:


i.דרישות ניהוליות שקובעות כיצד יש ליישם את התקן בארגון (התקנות הכלליות)
ii.נקודות בקרה והקריטריונים להתאמה, שהן בעצם הדרישות החקלאיות ליישום ברמת המשק ומסווגות לשלש רמות (חובה עיקרית, חובה משנית, המלצות). חלק זה מכיל מספר תחומים (צומח, חי, חקלאות מים) ותת-תחומים העוסקים בתוצרת. התקן לתוצרת מן הצומח בנוי באופן מודולארי:
חלק – כלל המשק, מכיל דרישות לתיעוד ושמירת מסמכים, בריאות ובטיחות העובד, ניהול פסולת ומחזור, שימור הסביבה, טיפול בתלונות והחזרה יזומה, שמירת עקיבות המוצר.
חלק – תוצרת מן הצומח, מכיל דרישות לעקיבות המוצר, חומר הריבוי, הסטוריית האתר, ניהול קרקע, יישום דשנים וחומרי הזנה, ניהול הדברה משולבת, הגנת הצומח, ציוד חקלאי.
חלק – פירות וירקות, מכיל דרישות לניהול קרקע/מצעי גידול, טרום קטיף, ניהול תהליכי הקטיף, טיפול במוצר הקטוף.
חלק – גידולי שדה, מכיל דרישות לניהול חומר הריבוי, מיכון וציוד, הגנת הצומח, קציר, טיפול במוצרי הקציר.
חלק – פרחים וצמחי נוי, מכיל דרישות לחומר הריבוי, ניהול קרקע/מצעי גידול, יישום דשנים וחומרי הזנה, הגנת הצומח, קטיף, טיפולים לאחר קטיף.

אסור לסמן את המוצר בלוגו GLOBALG.A.P. או לציין על גבי המוצר שהוא מאושר לתקן זה.
 

 

למי מיועד התקן

לחקלאים בכל העולם המייעדים את תוצרתם ליצוא בעיקר לרשתות השיווק באירופה, אך לא רק.
אופציה 1: התקן מיועד למשק החקלאי הבודד המתעתד לייצא את תוצרתו החקלאית במספר מסלולי יצוא שונים/מספר מוצרים שונים ומעוניין לקבל תעודת אישור הנושאת את שם העסק שלו. התעודה היא אישית והאחריות על יישום התקן מוטלת על המשק.
אופציה 2: התקן גם לקבוצות מגדלים המייצאות את תוצרתן באופן מאוגד (בדרך כלל חברת ייצוא או בית אריזה המאגדים סביבם קבוצת מגדלים נאמנה). התעודה שייכת לקבוצה ומצורף אליה נספח המפרט את שמות המגדלים בקבוצה. באופציה זו, המגדל הבודד איננו יכול לשווק את תוצרתו במסלול שיווק אחר.
 

GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
>
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
>
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
>
Tesco Nurture - TN10
Tesco Nurture - TN10
>
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
>
אישור אורגני - לשיווק באירופה
אישור אורגני - לשיווק באירופה
>
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
>
BRC - Global food standard
BRC - Global food standard
>
PrimusLabs
PrimusLabs
>
AgroCheck
AgroCheck
>

 

GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן