IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
LEAF Marque
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
תקן LEAF Marque leaf

תקן LEAF Marque – זהו תקן שנכתב על ידי חקלאים בריטיים שוחרי איכות הסביבה.

מטרת התקן להבטיח ייצור חקלאי בר קיימא המשתלב בסביבה ולא פוגע בה.


האישור ניתן למוצר שמסומן בלוגו הממתג אותו כ"ידידותי לסביבה". 
LEAF.jpg  

אודות התקן

תקן LEAF Marque נכתב על ידי התאגדות של חקלאים בריטיים שוחרי איכות הסביבה ששמו להם למטרה לשנות את התדמית המזהמת של החקלאים הבריטיים – Linking Environment And Farming. התקן בה להבטיח ייצור חקלאי בר קיימא המשתלב בסביבה ולא פוגע בה.

האישור ניתן למוצר שמסומן בלוגו הממתג אותו כ"ידידותי לסביבה", בדומה לתקנים האורגניים


תהליך קבלת האישור לתקן מורכב ממספר שלבים בהם החקלאי צריך להירשם לתקן מראש ולקבל מס' רישום, לבצע מבדק פנימי מלא באתר LEAF - עליו להוכיח ייצור "ידידותי" לסביבה, שמירה ועידוד החי והצומח בבר הסמוך למשק החקלאי, ולחתום הסכם שימוש ושמירה על שרשרת העקיבות עם LEAF.
 

דרישות התקן

המגדל חייב להיות מאושר לתקן GLOBALG.A.P. כתנאי מקדים לביצוע מבדק חיצוני לתקן זה. המבדק יכול להתבצע במשולב עם מבדק הגלובלגאפ השנתי או בנפרד. התקן מפרט דרישות בנושאים הבאים:
ארגון ותכנון
ניהול קרקע, דישון והזנה
הגנת הצומח
ניהול פסולת ובקרת מזהמים
יעילות צריכת אנרגיה ומים
שמירת הנוף וחיות בר
ניהול משק החי והסביבה
 

למי מיועד התקן

קבוצות חקלאים/מגדלים (PMO) או משקים יחידים, מכל העולם המייעדים את תוצרתם לשיווק לרשתות בריטיות מסויימות.
אופציה 1: התקן מיועד למשק החקלאי הבודד המתעתד לשווק את תוצרתו החקלאית בבריטניה במספר מסלולי יצוא שונים/מספר מוצרים שונים. תעודת האישור נושאת את שם העסק שלו. התעודה היא אישית והאחריות על יישום התקן מוטלת על המשק.
אופציה 2: קבוצות מגדלים המייצאות לבריטניה את תוצרתן באופן מאוגד (בדרך כלל חברת ייצוא או בית אריזה המאגדים סביבם קבוצת מגדלים). התעודה שייכת לקבוצה ומצורף אליה נספח המפרט את שמות המגדלים בקבוצה.
 

GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
>
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
>
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
>
Tesco Nurture - TN10
Tesco Nurture - TN10
>
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
>
אישור אורגני - לשיווק באירופה
אישור אורגני - לשיווק באירופה
>
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
>
BRC - Global food standard
BRC - Global food standard
>
PrimusLabs
PrimusLabs
>
AgroCheck
AgroCheck
>

 

LEAF Marque

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן