IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
PrimusLabs
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
מבדקי PrimusLabs GAP
PrimusLabs pic.jpgמפרט אמריקאי לתנאי גידול נאותים (GAP) מבדקי PrimusLabs נדרשים על ידי לקוחות אמריקאים המספקים תוצרת לרשתות השיווק ואשר אינם מסתפקים בהצגת תעודת אישור לתקן GlobalGAP האירופי. המכון לבקרה ואיכות-IQC הינו היחיד בישראל שלו סוקר מאושר למבדקי צד שלישי למפרט דרישות זה.
המבדק מתרכז בעיקרו בנושאים של בטיחות מזון והגורמים המשפיעים עליה וכן בנושאים הסביבתיים.

   PrimusLabs.JPG

אודות התקן

מבדקי PrimusLabs נדרשים על ידי לקוחות אמריקאים המספקים תוצרת לרשתות השיווק ואשר אינם מסתפקים בהצגת תעודת אישור לתקן GLOBALGAP האירופי. ל- IQC סוקר מאושר לבצע את המבדקים הללו ולהעלותם למערכת האלקטרונית של PrimusLabs
המבדק מתרכז בעיקרו בנושאים של בטיחות מזון והגורמים המשפיעים עליה וכן בנושאים הסביבתיים.


ניתן לבצע מס' סוגי מבדקים, בהתאם לדרישת הלקוח:

  • מבדק צוות קטיף (Harvest team audit) ל- PrimusLabs
  • מבדק המשק הכולל (Ranch audit) ל- PrimusLabs
  • מבדק לחממות (Greenhouse audit) ל- PrimusLabs
  • מבדק טרום קטיף בחלקה (Pre-Harvest Block audit) ל- PrimusLabs
  • מבדק בטיחות מזון טרום עונתי (Pre-Season Food Safety Inspection) ל- PrimusLabs
     

דרישות התקן

ניהול הקרקעות
שמירה על עקיבות המוצר
הזנת הצמח – דשנים וקומפוסט/זבלים
השקיה - ניהול משק המים ואיכותם
הגנת הצומח
היגיינה ובטיחות העובדים
בטחון המזון – מניעת חבלה
 

למי מיועד התקן

יצוא תוצרת חקלאית טרייה לארה"ב דורשת במקרים רבים הצגת דו"ח מבדק עדכני של צד שלישי (בלתי תלוי) למפרט דרישות זה. דו"ח המבדק מעודכן באתר PrimusLabs והדו"ח נשלח אל המשק הנבדק ו/או אל הלקוח בארה"ב באי-מייל.

GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
>
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
>
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
>
Tesco Nurture - TN10
Tesco Nurture - TN10
>
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
>
אישור אורגני - לשיווק באירופה
אישור אורגני - לשיווק באירופה
>
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
>
BRC - Global food standard
BRC - Global food standard
>
PrimusLabs
PrimusLabs
>
AgroCheck
AgroCheck
>

 

PrimusLabs

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן