IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד

אודות התקן

התקן האורגני האמריקאי מוסדר בחקיקה בתכנית NOP של משרד החקלאות של ארה"ב (7 CFR §205)
תפיסת הפיקוח בארה"ב שונה בתכלית  מזו באירופה. מטרת הפיקוח היא לשמור על אמינות המוצר האורגני, בהתאם לתקנות, בכדי להבטיח לצרכן שרוכש מוצר המסומן בסימון אורגני כי המוצר אכן עומד בדרישות. לפי NOP ישנה חובת הגשת "תכנית אורגנית" מראש לאישור טרם ביצוע מבדק. תכנית שאושרה, אין לסטות ממנה ללא קבלת אישור מהגוף המפקח על השינוי בתכנית. התכנית האורגנית תהיה מקיפה ותכיל את כל שלבי הייצור האורגני כולל כל התשומות והתפוקות המתוכננות.
מטרת המבדק היא לאמת את אופן יישום התכנית האורגנית.
המכון לבקרה ואיכות – IQC הוסמך על ידי השרותים להגנת הצומח במשרד החקלאות (PPIS) לפקח ולאשר ארגונים לתקן האורגני המייעדים את תוצרתם לייצוא לארה"ב מתוקף הסכם שנחתם עם USDA.
ל- IQC צוות סוקרים מיומן ומקצועי, כולם אגרונומים שעברו הכשרה והוסמכו לפקח בתחום האורגני.
האישור ניתן למוצר שמסומן בלוגו הממתג אותו כ"אורגני" בלוגו מתאים ובהתאם לכללי הסימון.
הסימון של מוצר אורגני לפי NOP כולל מספר קטגוריות אפשריות: 100% אורגני, "אורגני", ו"מיוצר מרכיבים אורגניים" בהתאם לאחוז הרכיבים במוצר הסופי. תוצרת חקלאית תסומן 100% אורגני.

דרישות התקן

 

לתקן דרישות שונות מארגונים בתחומים שונים לפי אופי העיסוק של הארגון. העיקרון הבסיסי הוא שמירה על שרשרת הפיקוח של המוצר האורגני מחומרי הגלם ועד אספקתו לצרכן. כל התשומות בכל שלב של הייצור חייבות להיות מאושרות אורגני (בהתאם ל- NOP) והייצור חייב להיות נפרד לחלוטין מייצור מוצרים שאינם אורגניים – הפרדה במקום הייצור או הפרדה בזמן הייצור.
חלקה יכולה להפוך לגידול אורגני אם במשך שלוש שנים לא טופלה בתכשירים אסורים.
קיימות בתקן ה- NOP רשימות תכשירי הגנת הצומח, תכשירי עזר לייצור מזון, תוספי מזון וכד' וחובה להשתמש אך ורק בחומרים מן הרשימות הללו

למי מיועד התקן

 

אנו מאשרים ארגונים בתעשייה החקלאית ותשומותיה (ייצור קומפוסט וכד') וכן ארגונים מתעשיית המזון המעובד (מפעלי מזון) לכל אורך שרשרת הטיפול במוצר, החל מחומר הריבוי, דרך הגידול, אריזה, שינוע ועיבוד מוצרים אורגניים באופן עצמאי או במשולב כחלק ממבדק לתקנים נוספים.
GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
>
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
>
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
>
Tesco Nurture - TN10
Tesco Nurture - TN10
>
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
>
אישור אורגני - לשיווק באירופה
אישור אורגני - לשיווק באירופה
>
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
>
BRC - Global food standard
BRC - Global food standard
>
PrimusLabs
PrimusLabs
>
AgroCheck
AgroCheck
>

 

אישור אורגני - לשיווק בארה"ב

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן