IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
GLOBAL G.A.P PPM - לשתלנות וחומרי ריבוי   המכון לבקרה ואיכות – IQC הוסמך לאשר יצרני חומר ריבוי גם לתקן זה. ספק חומר ריבוי שמציג תעודה תקפה לתקן זה, ללקוחותיו (המגדלים), איננו צריך ללוות את השתילים במסמכים נוספים, כבעבר. מומלץ לרכוש חומר ריבוי ושתילים ממשתלה מאושרת בלבד.  תעריפי אגרות GLOBAL G.A.P

אודות התקן

הוא תקן חדשני (נפרד מהתקן למשק החקלאי) לבטיחות מזון בשלב הראשוני של התהליך – חומר הריבוי (בייצור שתילי ירקות, שתילי עצים וכד') והוא מגדיר "תנאי גידול נאותים" ברמת המשתלה. בארץ ישנן מספר משתלות שאושרו לתקן זה.

המכון לבקרה ואיכות – IQC הוסמך לאשר יצרני חומר ריבוי גם לתקן זה. ספק חומר ריבוי שמציג תעודה תקפה לתקן זה, ללקוחותיו (המגדלים), איננו צריך ללוות את השתילים במסמכים נוספים, כבעבר. מומלץ לרכוש חומר ריבוי ושתילים ממשתלה מאושרת בלבד.

 

דרישות התקן

זהו מפרט דרישות הקשור בכל שלבי הייצור והשיווק של חומר ריבוי צמחי. התקן מחולק לשני חלקים עיקריים:
i. דרישות ניהוליות שקובעות כיצד יש ליישם את התקן בארגון (התקנות הכלליות)
ii. נקודות בקרה והקריטריונים להתאמה, שהן בעצם הדרישות החקלאיות ליישום ברמת המשתלה:
שמירת עקיבות המוצר, תיעוד ומבדק עצמי, חומר הריבוי, ניהול האתר, ניהול קרקע ומצע הגידול, שימוש בדשן והזנה, השקייה והדשייה, ניהול הדברה משולבת, מוצרי הגנת הצומח, ריבוי צמחים, מתקני הריבוי, בריאות, בטיחות ורווחת העובדים, ניהול פסולת ומזהמים, מחזור, סביבה ושימור, ניהול טיפול בלקוחות/תלונות, תנאי מסחר
אסור לסמן את המוצר בלוגו GLOBALG.A.P. או לציין על גבי המוצר שהוא מאושר לתקן זה.

למי מיועד התקן

התקן מיועד למשתלות לשתילי ירקות, משתלות לשתילי עצים ומשתלות לצמחי נוי המייצרות חומר ריבוי לשימוש החקלאים.
התקן איננו מתאים למשתלות המוכרות צמחי נוי ועציצים לצרכן הסופי, במקרה זה התקן המתאים הינו גלובלג.א.פ למשק החקלאי בקטגוריה של פרחי וצמחי נוי.
 

GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
>
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
>
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
>
Tesco Nurture - TN10
Tesco Nurture - TN10
>
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
>
אישור אורגני - לשיווק באירופה
אישור אורגני - לשיווק באירופה
>
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
>
BRC - Global food standard
BRC - Global food standard
>
PrimusLabs
PrimusLabs
>
AgroCheck
AgroCheck
>

 

GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן