IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
GLOBALG.A.P GRASP   - מבדק גלובלגאפ לאחריות חברתית זהו איננו תקן נפרד, אלא תוספת למבדק GLOBALG.A.P. הרגיל, למשק החקלאי או המשתלה. מבדק גלובאלגאפ לאחריות חברתית (GRASP) הינו תוספת ואיננו חובה (איננו תנאי לקבלת תעודת אישור). 
תעריפי אגרות GLOBALG.A.P     מצגת המפרטת את הדרישות החברתיות של GRASP GG GRASPGG GRASP

דרישות התקן

הערכת סיכונים בהתנהלות חברתית בענף החקלאות, מאת GLOBALG.A.P מכילה 13 שאלות בלבד, המחולקות לדרישות משנה בנושאים: נציגות עובדים, נהלים למשאבי אנוש, מדיניות חברתית משקית, בריאות בטיחות ורווחת העובדים, חוזי העסקה, תלושי שכר, שעות עבודה, אי העסקת קטינים, תנאי מגורים, הטבות סוציאליות.

למי מיועד התקן

כל מי שמחזיק בתעודת GLOBALG.A.P. תקפה רשאי לבקש את התוספת החברתית למבדק השנתי, בין אם המגדל הבודד (אופציה 1) ובין אם קבוצת המגדלים (אופציה 2).

GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
GLOBAL G.A.P IFA למשק החקלאי - לשעבר EUREPGAP
>
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
GLOBAL G.A.P PPM לשתלנות וחומרי ריבוי
>
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית
>
Tesco Nurture - TN10
Tesco Nurture - TN10
>
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
>
אישור אורגני - לשיווק באירופה
אישור אורגני - לשיווק באירופה
>
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
>
BRC - Global food standard
BRC - Global food standard
>
PrimusLabs
PrimusLabs
>
AgroCheck
AgroCheck
>

 

GLOBALG.A.P GRASP לאחריות חברתית

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן