IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
SI 9301
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
תחבורה מערכת ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית      

אודות התקן

תקן זה מתבסס על ISO 9001 וכולל שינויים ותוספות המותאמים למערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך התחבורה והתעבורה היבשתיות.
בנוסף לגישה התהליכית המוכרת ב ISO 9001 מודגשת הגישה המניעתית,פרואקטיבית, לבטיחות. הגישה מיושמת על ידי ניהול סיכונים בתהליך הזה"ב (זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים, בקרת סיכונים).
התקן, שפותח על פי בקשת משרד התחבורה ובהשתתפותו, מהווה נדבך נוסף בפעילות הלאומית להעלאת רמת הבטיחות בדרכים בארגונים בפרט, והעלאת רמת הבטיחות בדרכים בישראל בכלל.
 

דרישות התקן

תקן ישראלי 9301 כולל ומבוסס על התקן לניהול מערכת האיכות ISO 9001 ועל התקן לניהול הבטיחות OHSAS 18001:2007.
 

למי מיועד התקן

התקן מיועד לארגונים עם ציי רכב בינוניים וגדולים ואימוץ התקן על ידם יתרום לשיפור הבטיחות, תוך ציפייה ותקווה שיביא להקטנה משמעותית בתאונות דרכים, בנפגעים בנפש וברכוש.

 

 SI 9301
SI 9301
>
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
>
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
>

 

SI 9301

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן