IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
אישור אורגני- PPIS
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד

הנחיות לסימון מוצרים אורגניים

אישור אורגני- PPIS - אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אורגני - לשיווק בישראל - PPIS
אנו מאשרים ארגונים בתעשייה החקלאית ותשומותיה (ייצור קומפוסט וכד') וכן ארגונים מתעשיית המזון המעובד לכל אורך שרשרת הטיפול במוצר, החל מחומר הריבוי, דרך הגידול, אריזה, שינוע ועיבוד מוצרים אורגניים, וכאמור מתן תקן לחקלאות אורגנית. הדבר נכון גם למוצרים שאינם מוצרי מזון כגון קוסמטיקה או Non-FOOD אחרים.  
אישור אורגני- PPIS - אישור אורגני - לשיווק באירופה
אישור אורגני - לשיווק באירופה
  Council Regulation (EEC) No. 834/2007
אישור אורגני- PPIS - אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
אישור אורגני - לשיווק בארה"ב
  תכנית NOP של ארה"ב (7 CFR §205)