IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
בקרה ופיקוח על תוצרת חקלאית
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
בקרה ופיקוח על תוצרת חקלאית  -  AgroCheck-  לא בדוק , לא בשוק !
AgroCheck- לא בדוק , לא בשוק !
 לא בדוק , לא בשוק ! תוכנית בקרה ופיקוח על תוצרת חקלאית לשוק המקומי אודות התוכנית במסגרת ניסיוננו וכחלק מהשרות לחקלאים ולציבור הצרכנים ובעקבות התעוררות המודעות הציבורית לנושא הימצאות שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה, הושקה תוכנית בקרה ופיקוח על השימוש בחומרי הדברה בגידולים טריים המשווקים לרשתות השיווק בישראל. התוכנית מותאמת לדרישות רשתות השיווק, לדרישות משרד החקלאות ודרישות