הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

2018:ISO 45001 בטיחות ובריאות בתעסוקה

* מחליף את תקן OHSAS 18001 לניהול מערכת בטיחות וגיהות בעבודה


בעולם תחרותי מתפתח, עתיר סיכונים מטבעו, העמדת תחום ניהול בטיחות וגיהות כחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה של הארגון, מעניקה לו יתרון איכותי ועסקי. בישראל תחום בטיחות וגיהות נמצא בשלבי התפתחות, ומגמה זו תגבר עם אימוץ תקני איכות ובטיחות בינלאומיים. הארגונים המובילים בעולם נמצאים בשלבים מתקדמים של הטמעת מערכת ניהול בטיחות וגיהות, ודורשים גם מספקיהם עמידה בתקן זה.


אודות התקן

ניהול הבטיחות והגיהות בתעסוקה משפר במידה רבה את השליטה בגורמי הסיכון, בין השאר, באמצעות עמידה בדרישות על פי כל דין בתחום הגיהות והבטיחות בתעסוקה.
ביטוי ליכולת הארגון לנהל את הסיכונים הקיימים במסגרת פעילותו – לצמצמם או לבטלם.
ביטוי לדאגת הארגון לשלומם של עובדיו במסגרת התעסוקתית ותרומה בחיזוק האמון בין בעלי העניין בארגון.

  • עובדים בסנפלינג -בטיחות וגהות בעבודה ISO 45001

דרישות התקן

מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה דורשת לקבוע מטרות ייעדים ותוכניות להשגת המחוייבות המעוגנת במדיניות של הארגון בתחום הבטיחות. ניהול הבטיחות בארגון ע"י זיהוי הערכה ובקרה של סיכונים ושל מפגעים קיימים ופוטנציאליים. מימוש ופעולה באמצעות קביעת מבנה האחריות לנושא הבטיחות, דרישות הדרכה מודעות וכשירות שונים לכל עובדי הארגון בכל תחומי הפעילות ולכל אורך השנה. הערכות ותגובה למצבי חירום וביצוע תירגולים, תיעוד והפקת לקחים ויישומם. חקירת תאונות ומקרי כמעט ונפגע, סיבות שורש ופעולות מתקנות ומונעות למקרים פוטנציאליים.


למי מיועד התקן

ISO 45001:2018 הינו תקן בינלאומי, הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול בטיחות וגיהות יעילה בארגון, התקן מיועד להיות ישים בארגונים מכל הסוגים ומכל הגדלים, ולהתאים למגוון של תנאים גאוגרפים, תרבותיים וחברתיים.


 להצעת מחיר לחצו כאן


תקנים נוספים בתחום: