הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

SA8000

אחריות חברתית ותנאי העסקה נאותים


תקן SA8000 מתמקד בתנאים הסביבתיים, האנושיים והבטיחותיים של העובדים בכל מקום עבודה. התקן בודק עמידה בדרישות חוקי העבודה. חברת IQC, היא הגוף התעדה היחיד בישראל מתוך כ-26 גופי התעדה בלבד בעולם, שמוסמכים לתקן היוקרתי לאחריות חברתית 8000 SA ע"י SAAS.
IQC נותנת שירותים להעלאת נתונים למאגר המידע הבינלאומי של SEDEX, לארגונים שעברו מבדקים בתקנים חברתיים. מאגר המידע SEDEX הוקם בשנת 2004 על מנת לשמש מקור מידע אודות המחויבות החברתית של ספקים שונים בכל העולם.:
SMETA: דוח מבדק ע"פ שאלון מובנה שנכתב על ידי קבוצת הקמעוניים הגדולים. על הנבדקים להיות חברים ב ,SEDEX אתר אינטרנטי למידע אודות מחויבות חברתית של ספקים.
תקנים נוספים להתעדה בתחום: ת"י 10000 תקן ישראלי לאומי לישימות אחריות חברתית לארגונים.
ETI עקרונות בסיסיים של אחריות חברתית.
26000 ISO מסמך הנחייה בינלאומי ליישום אחריות חברתית בחברות וארגוני יצור ושירות עתירי כוח האדם, וכולל הנחיות באיכות הסביבה וכלכלת הארגון.

  • אוחזים ידיים-SA8000 - iqc אחריות חברתית

אודות התקן

התקן הבינלאומי המוכר לאחריות חברתית
התקן בודק עמידה בחוקי העבודה , גהות תעסוקתית, תנאים סביבתיים ונוחיות העובד.
אחד התקנים הראשונים שנכתבו שניתן להתעדה ותנאי עבודה נאותים בכל סוגי התעשייה והשירותים. התקן מבוסס על הסכמות של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) , אומות המאוחדות (UN) וחוקים מקומיים. התקן SA8000 מיושם לרוחב התעשייה כשפה משותפת ושיטה מקובלת לניטור האחריות החברתית בארגון. כל ארגון שישם תקן זה אימץ לעצמו נהלי עבודה ומדיניות המגנים על זכויות הבסיסיות של כל העובדים בחברתם. קיימת מחויבות מצד ההנהלה להעניק את המשאבים הנדרשים לקיימות המערכת.


דרישות התקן


התקן מחולק לארבעה חלקים:
1. מטרת התקן
2. מסמכים ישימים
3. הגדרות
4. דרישות – מחולק לתשעה פרקים:
4.1 העסקת ילדים
4.2 עבודה בכפייה
4.3 בטיחות וגהות
4.4 זכות התאגדות
4.5 אי הפלייה
4.6 אמצעי משמעת
4.7 שעות עבודה
4.8 שכר
4.9 ניהול מערכת אחריות חברתית

פרק 4.9 מחייב את הארגון למדיניות של אחריות חברתית, הגדרת נציג הנהלה ונציג שלא מההנהלה לתקן, סקירה תקופתית של התקן במבדק פנימי, סקר הנהלה ובהדרכות שוטפות. קיימת דרישה למעקב אחר מחויבות הספקים ומו כן נדרש מעקב על כלל הפעולות המתקנות.


למי מיועד התקן


התקן מחייב ביצוע טביעת אצבע חברתית (Social Fingerprint) שהינו תהליך הערכת בשלות עצמית להטמעת דרישות התקן בטרם ביצוע מבדק ההתעדה,
כמו כן חובה לבצע Webinar הזמין בלינק הבא.
התקן מיועד לכל תחומי התעשייה והשירותים ואיננו תלוי בתהליכי החברה. התקן בוחן את רווחת העובד באשר הם מראשון המנהלים עד אחרון העובדים


 להצעת מחיר לחצו כאן


קישורים נוספים בתחום: