הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

SMETA-SEDEX


דוח מבדק ע"פ שאלון מובנה שנכתב על ידי קבוצת הקמעוניים הגדולים ומבוסס על ארבע עמודי תווך: תנאי העסקה, בטיחות וגהות, יושרה בעסקים ואיכות הסביבה. על הנבדקים להיות חברים ב- SEDEX, אתר אינטרנטי למידע אודות אחריות חברתית של ספקים.


IQC נותנת שירותים להעלאת נתונים למאגר המידע הבינלאומי של SEDEX, לארגונים שעברו מבדקים בתקנים חברתיים. מאגר המידע SEDEX הוקם בשנת 2004 על מנת לשמש מקור מידע אודות המחויבות החברתית של ספקים שונים בכל העולם.


על הנבדקים להיות חברים ב SEDEX אתר אינטרנטי למידע אודות מחויבות חברתית של ספקים.


תקנים נוספים להתעדה בתחום:

ת"י 10000 תקן ישראלי לאומי לישימות אחריות חברתית לארגונים
ETI עקרונות בסיסיים של אחריות חברתית
26000 ISO מסמך הנחייה בינלאומי ליישום אחריות החברתית בחברות וארגוני יצור ושירות עתירי כוח האדם, וכולל הנחיות באיכות הסביבה וכלכלת הארגון


 להצעת מחיר לחצו כאן


תקנים נוספים בתחום:

  • -SMETA-SEDEX-AUDIT - IQC