הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

ISO 14001:2015 ניהול סביבתי


ISO 14001 הוא תקן סביבתי מסדרת תקנים המקנה כלים לניהול הגנת הסביבה, תקנים אלה עוסקים בניהול היומי של התחומים בהם יש לפעילות הארגון השפעה על הסביבה. תקן ISO 14001 הינו התקן הבסיסי לבניית מערכת ניהול הסביבה.


למכון לבקרה ואיכות IQC אקרדיטציה (הסמכה) בינלאומית לתקן ISO 14001 מ-RVA, גוף ההסמכה ההולנדי. ניהול מדיניות סביבה טובה לפיתוח עסקי. ביצוע נכון של המדיניות מועיל לשיווק וליחסי ציבור מוצלחים לארגון. שימוש מושכל מביא לייעול וחיסכון גם ע"י בחירה קפדנית של חומרי גלם, מחזור פסולת וכו'.


ארגונים בעלי מודעות לאיכות הסביבה ובעלי תעודה ל- ISO 14001 יעדיפו בדרך כלל התקשרויות עסקיות עם ארגונים שאף הם מאושרים ובעלי גישה דומה לניהול הסביבה.

  • נבט ISO 14001 - ניהול סביבתי - IQC המכון לבקרה ואיכות

אודות התקן

ISO 14001:2015 הוא תקן מסדרת תקנים בינלאומיים המותאם וישים לכל ארגון. התקן מבוסס על (PDCA (Plan-Do-Check-Act cycle ISO 14001:2015, מפרט את הדרישות החשובות לזיהוי, בקרה וניטור ההיבטים הסביבתיים של כל ארגון וכיצד לנהל שיפור של המערכת כולה.

דרישות התקן

עמידה בדרישות על פי דין, ביטוי לאחריות ורגישות הארגון לסביבתו. חיזוק האמון בין הארגון לבעלי העניין באשר הם – אזרחים, ארגונים חברתיים וכלכליים, אירגונים ממלכתיים ומוניציפליים, ארגונים "ירוקים" וכל הרגיש לאיכות החיים. ניהול סביבתי משפר את השליטה בסביבה, בין השאר באמצעות עמידה בדרישות על פי כל דין בתחום הסביבה. פותח הזדמנויות לניצול יעיל של משאבים וחיסכון בתשומות, כגון: חשמל, מים,חומרי גלם וכו'...

למי מיועד התקן

ISO 14001:2015 הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות סביבה יעילה בארגון, בכל תחום שהוא: תעשיה, שירותים, היי-טק, מנהל ציבורי, חינוך, מזון, חקלאות, בנייה, תחבורה, תשתיות ועוד.


 להצעת מחיר לחצו כאן


תקנים נוספים בתחום: