הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

IMC-GAP אישור לריבוי וגידול קנביס רפואי

גידול בתנאים נאותים של קנביס רפואי

הגם שהקנביס אינו רשום כתרופה או תכשיר, משרד הבריאות סבור שיש להתייחס למוצריו המשמשים למטרות רפואיות, ככל האפשר, כפי שמתייחסים לתרופה או תכשיר רשומים. לקראת סוף 2016 פירסם משרד הבריאות את "הרפורמה" בייצור והפצה של קנביס לשימוש רפואי, בהתאם להחלטת הממשלה. מהות הרפורמה הינה "מדיקליזציה" של כל תהליכי הייצור של מוצרי הקנביס והפרדת כל שלבי התהליך מן הצמח ועד למטופל. לשם כך פרסם משרד הבריאות נוהלי "התנהלות נאותים" לכל שלב ושלב בתהליך.
תהליכי הריבוי והגידול מבוקרים באמצעות נוהל 151 – IMC-G.A.P לתנאי גידול נאותים של קנביס רפואי, המהווה אמות מידה נדרשות לריבוי וגידול בתנאים נאותים.


לתשומת לבך, כיוון שמדובר בצמח המוגדר כסם, לפי פקודת הסמים המסוכנים, כל פעולה בצמח הקנביס מחויבת בקבלת רישיון מתאימים מהיק"ר. לפיכך, קבלת אישור IMC-G.A.P לכשעצמה איננה מספיקה לשם ריבוי וגידול קנביס רפואי ויש לפנות ליק"ר במשרד הבריאות לשם כך.

המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי (IQC) הוסמך על ידי היק"ר במשרד הבריאות לאשר ולפקח על חוות ריבוי וגידול של קנביס רפואי לפי נוהל 151 – IMC-G.A.P לתנאי גידול נאותים (IMC-G.A.P).

אודות התקן

תנאי גידול נאותים של קנביס לשימוש רפואי נכתבו בשיתוף עם משרד החקלאות וגורמי מקצוע. התקן מגדיר תנאים לגידול נאות של צמחי קנביס. חוות הגידול של צמחי הקנביס לשימוש רפואי יהיו תחת בקרה רציפה ועליהן לעמוד בדרישות החקלאיות, הסביבתיות והבטיחותיות של מפרט הדרישות הנ"ל.
מפרט הדרישות מבוסס של דרישות ארגון הבריאות העולמי (WHO) לצמחי מרפא, והתקן גלובלגאפ לפירות וירקות, המוכר היטב בענף החקלאי העוסק בעיקר בגידולים חקלאיים המיועדים ייצוא.

רק חוות ריבוי/גידול שתעמוד בדרישות תקבל תעודה המאשרת את "תנאי הגידול" בחווה שתהווה תנאי לקבלת רישיון עיסוק ממשרד הבריאות.

 להורדה: תרשים זרימה של תהליך האישור


דרישות התקן

מבדקי האישור מתחלקים לשני שלבים נפרדים:

שלב א' – מבדק תשתיות/מקדים. מטרתו של מבדק זה לבדוק ולאשר את התשתיות הפיזיות והתשתיות הניהוליות של חוות הריבוי/גידול בהתאמה לדרישות התקן. בשלב זה עדיין אין צמחי קנביס בחווה.
לאחר סיום שלב זה – יונפק אישור לתשתיות החווה. רק כעת ניתן להגיש בקשה למשרד הבריאות לקבלת רישיון לרכש חומרי ריבוי לחווה

מבדק התעדה מלא – לאחר התחלת הגידול בחווה יתבצע מבדק לאימות היישום של דרישות התקן. מבדק זה כולל יישום תהליכי הגידול, הכשרה בקרה על תשומות וכד'.
בסיום שלב זה תונפק תעודת אישור IMC-G.A.P לחווה. החווה חייבת להציג הסכם מכר/אספקה עם "החוליה הבאה" בשרשרת הערך של המוצר – כלומר עם מפעל עיבוד למוצרי קנביס בעל אישור IMC-GMP בלבד. רק לאחר סיום התהליך, ניתן להגיש בקשה לרישיון עיסוק ליק"ר.


למי מיועד התקן


כל מי שמחזיק ברשותו אישור עיסוק ראשוני מהיק"ר – ובעל "מספר עוסק" בקנביס לשימוש רפואי.


 להצעת מחיר לחצו כאן


תקנים נוספים בתחום: