הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

IMC-GAP אישור לגידול קנאביס רפואי

גידול בתנאים נאותים של קנאביס רפואי

הגם שהקנאביס אינו רשום כתרופה או תכשיר, משרד הבריאות סבור שיש להתייחס למוצריו המשמשים למטרות רפואיות, ככל האפשר, כפי שמתייחסים לתרופה או תכשיר רשומים. לקראת סוף 2016 פירסם משרד הבריאות את "הרפורמה" בייצור והפצה של קנאביס לשימוש רפואי, בהתאם להחלטת הממשלה. מהות הרפורמה הינה "מדיקליזציה" של כל תהליכי הייצור של מוצרי הקנאביס והפרדת כל שלבי התהליך מן הצמח ועד למטופל. לשם כך פרסם משרד הבריאות נוהלי "התנהלות נאותים" לכל שלב ושלב בתהליך.

תהליכי הגידול מבוקרים באמצעות נוהל 151 – IMC-G.A.P לתנאי גידול נאותים של קנאביס לשימוש רפואי.

המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי (IQC) הוסמך על ידי היק"ר במשרד הבריאות לאשר ולפקח על חוות ריבוי וגידול של קנאביס רפואי.

  • medical-cannabis IMC-GAP - IQC

אודות התקן


תנאי גידול נאותים של קנאביס לשימוש רפואי נכתבו בשיתוף עם משרד החקלאות וגורמי מקצוע. התקן מגדיר תנאים לגידול נאות של צמחי קנאביס. חוות הגידול של צמחי הקנאביס לשימוש רפואי יהיו תחת בקרה רציפה ועליהן לעמוד בדרישות החקלאיות, הסביבתיות והבטיחותיות של מפרט הדרישות הנ"ל.
מפרט הדרישות מבוסס של דרישות ארגון הבריאות העולמי (WHO) לצמחי מרפא, והתקן גלובלגאפ לפירות וירקות, המוכר היטב בענף החקלאי העוסק בגידולי ייצוא בעיקר.
רק חוות ריבוי/גידול שתעמוד בדרישות תקבל תעודה המאשרת את "תנאי הגידול" בחווה שתהווה תנאי לקבלת רישיון עיסוק ממשרד הבריאות. 

 להורדה: תרשים זרימה של תהליך האישור


דרישות התקן


מבדקי האישור מתחלקים לשני שלבים נפרדים:


שלב א' – מבדק תשתיות/מקדים. מטרתו של מבדק זה לבדוק ולאשר את התשתיות הפיזיות והתשתיות הניהוליות של חוות הריבוי/גידול בהתאמה לדרישות התקן. בשלב זה עדיין אין צמחי קנאביס בחווה.

לאחר סיום שלב זה – יונפק אישור לתשתיות החווה. רק כעת ניתן להגיש בקשה למשרד הבריאות לקבלת רישיון לרכש חומרי ריבוי לחווה

מבדק התעדה מלא – לאחר התחלת הגידול בחווה יתבצע מבדק לאימות היישום של דרישות התקן. מבדק זה כולל יישום תהליכי הגידול, הכשרה בקרה על תשומות וכד'.

בסיום שלב זה תונפק תעודת אישור IMC-G.A.P לחווה. החווה חייבת להציג הסכם מכר/אספקה עם "החוליה הבאה" בשרשרת הערך של המוצר – כלומר עם מפעל עיבוד למוצרי קנאביס בעל אישור IMC-GMP בלבד. רק לאחר סיום התהליך, ניתן להגיש בקשה לרישיון עיסוק ליק"ר.


למי מיועד התקן


כל מי שמחזיק ברשותו אישור עיסוק ראשוני מהיק"ר – ובעל "מספר עוסק" בקנאביס לשימוש רפואי.


 להצעת מחיר לחצו כאן


תקנים נוספים בתחום: