הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

SI 9301 - בטיחות בתחבורה

מערכת ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית


אודות התקן

תקן זה מתבסס על ISO 9001 וכולל שינויים ותוספות המותאמים למערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך התחבורה והתעבורה היבשתיות. בנוסף לגישה התהליכית המוכרת ב-ISO 9001 מודגשת הגישה המניעתית, פרואקטיבית לבטיחות. הגישה מיושמת על ידי ניהול סיכונים בתהליך הזה"ב (זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים, בקרת סיכונים). התקן, שפותח על פי בקשת משרד התחבורה ובהשתתפותו, מהווה נדבך נוסף בפעילות הלאומית להעלאת רמת הבטיחות בדרכים בארגונים בפרט, והעלאת רמת הבטיחות בדרכים, בארגונים בפרט ובישראל בכלל.

  • SI 9301 - בטיחות ואיכות בתחבורה - IQC המכון לבקרה ואיכות

דרישות התקן

תקן ישראלי 9301 כולל ומבוסס על התקן לניהול מערכת האיכות ISO 9001 ועל התקן לניהול הבטיחות ISO 45001.


למי מיועד התקן

התקן מיועד לארגונים עם ציי רכב בינוניים וגדולים ואימוץ התקן על ידם יתרום לשיפור הבטיחות, תוך ציפייה ותקווה שיביא להקטנה משמעותית בתאונות דרכים, בנפגעים בנפש וברכוש


 להצעת מחיר לחצו כאן


תקנים נוספים בתחום: