הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

2018:ISO 50001 - ניהול אנרגיה


אודות התקן

תקן 50001 ISO מגדיר ומפרט דרישות לניהול וחסכון באנרגיה בארגון.

התקן מתייחס גם לשלב התכנון ובהמשך גם לניהול השוטף של המשאב האנרגטי, כאשר הגעה לנצילות אנרגטית גבוהה של צרכני האנרגיה באמצעות ניהול חכם, תתורגם מיד להפחתת הצריכה השוטפת של הארגון.

  • ISO 50001 logo - IQC ניהול אנרגיה- המכון לבקרה ואיכות

בין יתרונותיו של התקן:

• שיפור איכות הביצועים האנרגטיים של הארגון, על כלל צרכני האנרגיה בו.
• הגברת המודעות ושיפור יכולת קבלת ההחלטות בתחום האנרגיה.
• התאמה לתקן ה14001:2015 ISO באופן המקל את ההתעדה משמעותית
• הקטנת ההוצאות הכספיות בטווח ארוך כתוצאה מניהול נכון של מקורות אנרגיה וצריכת אנרגיה;
• תרומה חברה על ידי הפחתת פליטות הנפלטות לסביבה
• יתרון תחרותי תודות לשיפור מוניטין החברה בארץ ובמיוחד בעולם כחברה המנהלת אנרגיה ושומרת על איכות הסביבה.
יתרונו המוכח של תקן ISO 50001 לניהול מערכות אנרגיה הוא בחיסכון מיידי בהוצאות ובשיפור המהותי בניצולת האנרגיה.


דרישות התקן

דרישות התקן הן בין השאר:

מדיניות לניהול אנרגיה, ווידוא עמידה בחוקים ותקנות שקשורים לניהול מקורות האנרגיה הגדרת מגדיר תהליכים ופעילויות שקשורות לחסכון באנרגיה ועוד.


למי מיועד התקן

התקן מתאים לכל סוגי הארגונים המעוניינים להקטין את הוצאות התפעול השוטפות, לייעל את הניצול של מקורות אנרגיה בצורה אופטימלית ולנהל את צריכת האנרגיה שלו באופן אפקטיבי.


 להצעת מחיר לחצו כאן


תקנים נוספים בתחום: