הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

פרופיל החברה

פרופיל של הבטחת איכות וחזון

IQC - המכון לבקרה ואיכות, הוא גוף ההתעדה הפרטי הגדול בישראל המתעיד לתקני איכות ומוצר והמייצג בארץ מספר רב של גופי התעדה מהמובילים בעולם. 
IQC - המכון לבקרה ואיכות, מוסמך ישירות משנת 2008 ע"י גוף האקרדיטציה הבינלאומי ההולנדי RVA.
IQC - המכון לבקרה ואיכות מוסמך ישירות לתקן אחריות חברתית SA8000 .
IQC במשך השנים ממשיך לבנות הכרה במקצועיותו בכל תחומי פעילותו ומתחדש כל העת לטובת לקוחותיו.
IQC - המכון לבקרה ואיכות מציע סל התעדות נרחב והכל תחת קורת גג אחת. הסל כולל תקני איכות ISO 9001, איכות סביבה ISO 14001, בטיחות וגיהות ISO 45001 , אבטחת מידע ISO 27001 תקנים ייחודיים בתחום החקלאות המזון והאריזה , ISO 22000, BRC ,GlobalG.A.P, TNC, HACCP , FSSC22000, ציוד רפואי ISO 13485 ,  בקוסמטיקה ISO 22716 GMP ,תחבורה 9301, תעופה AS 9100 ועוד. ההתעדות מתבצעות בארץ ובחו"ל. 
עורכי המבדקים של IQC הם בעלי נסיון רב, השכלה נרחבת ואקדמאים בתחומם, שעברו הכשרה מקיפה כעורכי מבדקים בכירים לתקנים השונים, בהתאם לדרישות גופי האקרדיטציה, הכשרות אלה מאפשרות ביצוע מבדקים ברמה מקצועית גבוהה עם התאמת הסוקר וכישוריו לארגון. בIQC - המכון לבקרה ואיכות, פועלת ועדת אתיקה (Impartiality) הכוללת בתוכה: נציג הלקוחות, נציג היועצים, נציג המגזר הציבורי והשרותים, נציג הממסד ו-3 נציגים מ IQC. 
אנו ב IQC - המכון לבקרה ואיכות מחויבים לנושא ניגוד עניינים ולקיום אוביקטיביות בתהליך ההתעדה. 
ל IQC- המכון לבקרה ואיכות כ- 8,000 לקוחות המותעדים לתקנים השונים (בארץ ובעולם), מכל תחומי העיסוקים במשק.


אבטחת איכות ע"י פיקוח ובקרה

העיסוק בפיקוח מתבצע על פי בדיקות לפי דרישות מפרטים ותקנים של לקוחות ביניהם יבואנים ויצואנים. האישורים מוכרים בישראל ובעולם. ל- IQC המכון לבקרה ואיכות הכרה בישראל שניתנה ע"י גופים ממשלתיים, בהם: מינהל הרכש של משרד הביטחון (מנה"ר), משרד הבריאות, משרד התעשייה והמסחר ,משרד המשפטים, חברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה נוספים, עיריות, חברת החשמל, תעשיה אווירית ועוד.


החזון

המכון לבקרה ואיכות IQC ימשיך להיות גוף ההתעדה המוביל בישראל, תוך פיתוח וחיזוק מעמדו בתחום. המכון לבקרה ואיכות IQC יבטיח שיזוהה תמיד עם אמינות ומקצועיות ויהיה עצמאי בהחלטות ההתעדה תוך הרחבה מתמדת של פעילותו העסקית בארץ ובעולם ולתחומים נוספים המשיקים להתעדה.


מדיניות האיכות

• לספק מידע עדכני ומדויק ושירותים מקצועיים, לכל אחד מלקוחותינו אשר תואמים לצורכיהם, ציפיותיהם, לדרישות התאמה, חוק, תקינה ודרישות רגולטוריות רלוונטיות
• לתת שירות באופן אמין, אדיב, מקצועי ומהיר ללקוחותינו
• להנפיק ללקוחותינו תעודות מוכרות, לאחר שעברו מבדק בהצלחה
• להקנות ללקוחותינו ערך מוסף ולסייע להצלחתם העסקית והמקצועית, תוך פיתוח תחומי פעילות חדשים
• פעילות התעדה והבדיקה תהיה משוחררת מלחצים חיצוניים או ניגודי עניינים כלכליים, מסחריים או אחרים, ותינתן בשקיפות וללא אפליה או משוא פנים, לכל פונה, בהתאם לדרישות תכנית ההתעדה, החוק והתקנות הרלוונטיים


להשגת מטרות אלו:

• העסקת עובדים בעלי ידע רב וניסיון ופיתוח מתמיד של כשירותם המקצועית
• השגת הסמכה (אקרדיטציה) לאומית ובין לאומית לכל תחומי הפעילות הנדרשים על ידי לקוחותינו
• שיפור מתמיד למערכת האיכות ולפעילויות IQC
• עדכון מתמיד בתקנים ובמגמות החדשות בשוק
• ניהול ויישום מערכת איכות בהתחשב על חשיבה מבוססת סיכונים והזדמנויות ובהתאם לדרישות תקני ההסמכה כגון  ISO/IEC 17020 ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17065 ISO/IEC 17021 ו-ISO 19011 נהלי הרשות להסמכת מעבדות ומפרטים נוספים
• קביעת יעדי שיפור, המבוססים על איסוף וניתוח נתונים כמותיים
• קיום אווירת תרבות איכות תוך שיתוף העובדים בפעילויות לשיפור האיכות בארגון
• עבודה בשיתוף פעולה עם מחזיקי העניין וכל אחד מלקוחותינו
• הפרדה בין פעילות ההתעדה לבין פעילויות אחרות של IQC
• הקפדה על שימוש נכון בתעודות/אישורים ובסמלילים (לוגו) במטרה למנוע הטעיית הציבור


בברכה,
ניר הלפרן, מנכ"ל IQC