הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

תהליך התעדה

תהליך ההתעדה כולל את השלבים הבאים:

• העברת מדריך איכות, סקר הנהלה, מבדק פנימי ותחום התעדה, כחודש לפני ביצוע המבדק
• תיאום תאריך המבדק עם הסוקר
• אישור תאריך המבדק על גבי הזימון שנשלח
• הערות הסוקר לתיעוד שהועבר (במידה ויש) יועברו חזרה לארגון לפני מבדק ההתעדה
• ביצוע המבדק ע"י הסוקר בארגון
• במידה ונמצאו אי התאמות, על הארגון לשלוח דו"ח פעילות מתקנת ל-IQC
• אישור אי ההתאמות ע"י הסוקר והמלצה להתעדה או בקשת הסוקר מהארגון לבצע השלמות
• לאחר אישור ועדת התעדה, תועבר לארגון טיוטת תעודה לאישור
• הנפקת תעודה לאחר אישור טיוטה, חתימה על התחייבות לתהליך וסיום ההתחייבויות הכספיות

לתנאי התקשרות והתעדה לחצו כאן

הארגונים המאושרים ע"י IQC מקבלים תעודה/ות בינלאומי/ות הנושא/ות אישור הסמכה (אקרדיטציה) מהגופים הבינלאומיים, כל ארגון רשאי להגיש תלונה בכתב או במייל או באמצעות "יצירת קשר" באתר ואנחנו מתחייבים לבדוק ולחזור עם תשובה.
הזמן לסגירת תלונה לא יעלה על 30 ימי עבודה. לתלונה שלא נסגרה ישלח מכתב למתלונן המפרט את סיבת העיכוב. 
ועדת ערר - תפקידה לדון בתוצאות ההתעדה של הארגון. הלקוח רשאי ליזום פניה לועדה זו לטיפול בעניינו.
בנושא תוצרת אורגנית - לקוח הרואה את עצמו נפגע מהחלטת IQC רשאי לערער עליה לפני ועדת ערר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוך ארבעה עשר ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.