הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

GLOBALG.A.P IFA

תקן GLOBAL.G.A.P למשק החקלאי המשולב


תקן לגידול פירות וירקות, גידול פרחים וצמחי נוי, גידולי שדה (נקצרים בקומביין)

ולגידול חומרי ריבוי

למכון לבקרה ואיכות IQC הסמכה ישירה מגוף ההסמכה ההולנדי RVA לתקן GOLBALG.A.P.

>> לתעריפי אגרות GLOBALG.A.P לחצו כאן

  • TURNIPS-GLOBALGAP IFA - IQC

אודות התקן

תקן GLOBALGAP למשק החקלאי המשולב- GLOBALGAP IFA הוא התקן לבטיחות מזון הנפוץ ביותר בחקלאות בישראל (בתת-התחום של פירות וירקות) והוא מגדיר "תנאי גידול נאותים" GAP- Good Agricultural Practice.
מטרת המפרט היא לקבוע סטנדרט של כללים הקשורים בתהליך הגידול של מוצרי החקלאות השונים, כדי לקבל מוצרים בטוחים לצרכן, הגדלים בתנאים שאינם פוגעים במוצר, בצרכן, בעובדים ובסביבה.
הגלובלגאפ נכתב במקורו על-ידי רשתות השיווק באירופה בשנת 1997 ונקרא אז יורפגאפ (EurepGAP). עם הזמן התרחב "המעגל" ונוספו גם יצרנים וספקים מכל העולם שהשפיעו על דרישות התקן עד לגרסתו הנוכחית.
את מסמכי התקנים לפירות וירקות (וגידולים אחרים) ניתן להוריד בחינם מהאתר הרשמי של GLOBALGAP.

המכון לבקרה ואיכות-IQC הינו גוף ההתעדה החלוץ בישראל באישור והתעדה ל- GLOBALG.A.P ובין לקוחותינו נמנים גדולי המגדלים וחברות היצוא בענפי הירקות והפירות בישראל.


דרישות התקן


זהו מפרט דרישות הקשור בכל שלבי הייצור, האריזה והשיווק. כדי לקבל תעודת אישור, חובה להירשם במאגר המידע של GLOBALGAP לפני המבדק ולקבל מספר GLOBALGAP אישי – GGN.
מספר זה שייך למגדל ומזהה אותו כל עוד הוא קשור למערכת GLOBALGAP, גם במעבר אל IQC מגוף אחר, חובה למסור את ה- GGN של המגדל לצרכי השלמת תהליך הרישום.
תקן GLOBALGAP מחולק לשני חלקים עיקריים:
i. דרישות ניהוליות שקובעות כיצד יש ליישם את התקן בארגון (התקנות הכלליות)
ii. נקודות בקרה והקריטריונים להתאמה, שהן בעצם הדרישות החקלאיות ליישום ברמת המשק ומסווגות לשלש רמות (חובה עיקרית, חובה משנית, המלצות). חלק זה מכיל מספר תחומים (צומח, חי, חקלאות מים) ותת-תחומים העוסקים בתוצרת.


התקן לתוצרת מן הצומח בנוי באופן מודולארי:

חלק – כלל המשק, מכיל דרישות לתיעוד ושמירת מסמכים, בריאות ובטיחות העובד, ניהול פסולת ומחזור, שימור הסביבה, טיפול בתלונות והחזרה יזומה, שמירת עקיבות המוצר.
חלק – תוצרת מן הצומח, מכיל דרישות לעקיבות המוצר, חומר הריבוי, היסטוריית האתר, ניהול קרקע, יישום דשנים וחומרי הזנה, ניהול הדברה משולבת, הגנת הצומח, ציוד חקלאי.
חלק – פירות וירקות, מכיל דרישות לניהול קרקע/מצעי גידול, טרום קטיף, ניהול תהליכי הקטיף, טיפול במוצר הקטוף.
חלק – גידולי שדה, מכיל דרישות לניהול חומר הריבוי, מיכון וציוד, הגנת הצומח, קציר, טיפול במוצרי הקציר.
חלק – פרחים וצמחי נוי, מכיל דרישות לחומר הריבוי, ניהול קרקע/מצעי גידול, יישום דשנים וחומרי הזנה, הגנת הצומח, קטיף, טיפולים לאחר קטיף.
חלק – שתילים וחומר ריבוי, מכילים דרישות למקור חו"ר, מהותו (אישורים על אי הנדסה גנטית וכד'), ואופן הטיפול בו עד האספקה לחקלאי המגדל

*אסור לסמן את המוצר בלוגו GLOBALG.A.P, או לציין על גבי המוצר שהוא מאושר לתקן זה.


למי מיועד התקן

לחקלאים בכל העולם המייעדים את תוצרתם ליצוא בעיקר לרשתות השיווק באירופה, אך לא רק.

אופציה 1: התקן מיועד למשק החקלאי הבודד המתעתד לייצא את תוצרתו החקלאית במספר מסלולי יצוא שונים/מספר מוצרים שונים ומעוניין לקבל תעודת אישור הנושאת את שם העסק שלו. התעודה היא אישית והאחריות על יישום התקן מוטלת על המשק.

אופציה 2: התקן גם לקבוצות מגדלים המייצאות את תוצרתן באופן מאוגד (בדרך כלל חברת ייצוא או בית אריזה המאגדים סביבם קבוצת מגדלים נאמנה). התעודה שייכת לקבוצה ומצורף אליה נספח המפרט את שמות המגדלים בקבוצה. באופציה זו, המגדל הבודד איננו יכול לשווק את תוצרתו במסלול שיווק אחר.


 להצעת מחיר לחצו כאן


תקנים נוספים בתחום: