הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

תקנים בתחום סביבה ובטיחות

תקן 14001 לניהול סביבתי

תקן 14001 לניהול סביבתי

זה הוא תקן סביבתי מסידרת תקנים המקנה כלים לניהול הגנת הסביבה. התקנים עוסקים בניהול היומי של התחומים בהם יש לפעילות הארגון השפעה על הסביבה. תקן ISO 14001 הינו התקן הבסיסי לבניית מערכת ניהול הסביבה. למכון לבקרה ואיכות IQC אקרדיטציה (הסמכה) בינלאומית לתקן זה מRVA, הולנד

קרא עוד

תקן 45001 לבטיחות וגיהות בתעסוקה

תקן 45001 לבטיחות וגיהות בתעסוקה

תקן ISO 45001 הינו תקן בינלאומי, הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול בטיחות וגיהות יעילה בארגון, התקן מיועד להיות ישים בארגונים מכל הסוגים ומכל הגדלים, ולהתאים למגוון של תנאים גאוגרפים, תרבותיים וחברתיים.

קרא עוד

תקן 50001 לניהול אנרגיה

תקן 50001 לניהול אנרגיה

תקן המגדיר דרישות לניהול וחסכון באנרגיה בארגון, מתאים לכל סוגי הארגונים המעוניינים להקטין את הוצאות התפעול השוטפות, לייעל את הניצול של מקורות אנרגיה בצורה אופטימלית ולנהל את צריכת האנרגיה

קרא עוד

SI 9301 לבטיחות בתעבורה

SI 9301 לבטיחות בתעבורה

תקן זה מתבסס על ISO 9001 וכולל שינויים ותוספות המותאמים למערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך התחבורה והתעבורה היבשתיות. בנוסף לגישה התהליכית המוכרת ב-ISO 9001 מודגשת הגישה המניעתית (פרואקטיבית) לבטיחות. הגישה מיושמת על ידי ניהול סיכונים בתהליך הזה"ב (זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים, בקרת סיכונים). התקן, שפותח על פי בקשת משרד התחבורה ובהשתתפותו, מהווה נדבך נוסף בפעילות

קרא עוד

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001 הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון, המתמקד בראש ובראשונה ב"ניהול איכות" של השירות ו/או של המוצר, ומגדיר את הדרישות למערכת ניהול איכות

קרא עוד

תקן 5281 לבניה ירוקה

תקן 5281 לבניה ירוקה

IQC קיבלה הצהרה משפטית המכירה בה כגוף מוכר לפיקוח ואישור לתקן החדש לבניה ירוקה 5281. מטרת הבנייה הירוקה היא לצמצם את השפעת המבנים על הסביבה על ידי שימוש בידע ובטכנולוגיות, על מנת ליצור סביבה מקיימת העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולות הדורות הבאים לספק את צורכיהם. הטמעה של ידע וטכנולוגיות ירוקות הוא תהליך

קרא עוד