הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

AgroCheck - לא בדוק, לא בשוק!


תוכנית הבקרה והפיקוח על תוצרת חקלאית לשוק המקומי של המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי בע"מ


אודות התקן

במסגרת ניסיוננו וכחלק מהשרות לחקלאים ולציבור הצרכנים ובעקבות התעוררות המודעות הציבורית לנושא הימצאות שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה, הושקה תוכנית אישור של תוצרת טריה המשווקת לרשתות השיווק בישראל. התכנית כוללת בקרה ופיקוח על השימוש בחומרי הדברה בגידולים טריים ובקרה על תהליכי האריזה ומניעת מזהמים מיקרוביאליים במוצר הארוז. התוכנית מותאמת לדרישות רשתות השיווק, לדרישות משרד החקלאות ודרישות משרד הבריאות ובתאום עם הרבנות הראשית לישראל.
במסגרת התוכנית נבדקת התאמת המוצרים לתקנות בריאות הציבור (מזון) וע"פ תקנות הגנת הצומח לשימוש בחומרי הדברה ולשאריות חוה"ד בתוצרת חקלאית. הפיקוח על התוצרת יכלול את כל שלבי חייו של המוצר- הגידול, העיבוד, האחסון, ההובלה והשיווק.

  • carrots-Agrocheck - IQC

דרישות התקן

תוכנית הבקרה מבוססת על ביקורת מדגמית באתרי היצור, סקרי סיכונים ובדיקות מעבדה.
• ביקורת באתר- סוקר IQC בעל מומחיות בתחום, יגיע לאתרי הייצור, יסקור את אופי הפעילות ויתעד אותה. הסוקר יציין מהן הפעולות הנדרשות לביצוע בעסק, ואת מסגרת הזמן המוקצב לביצועה
• סקר סיכונים- לעוסק יוכן סקר סיכונים, מתוך הנתונים שהתקבלו בסקירת האתר, ומתוך נתונים שנמסרו ע"י העוסק עצמו.
• דיגום- הדיגום יכלול מוצרים, מים וקרקע בהתאם לצורך. מספר הדוגמאות לביצוע בדיקות מעבדה ייקבע בנפרד לכל מוצר ולכל עוסק. המוצרים יידגמו לשאריות חומרי הדברה ולגורמי סיכון מיקרוביולוגיים.
• אישור וסימול התוצרת - עוסק שהצטרף לתוכנית, מבצע את הפעולות הנדרשות ונמצא מתאים, יקבל תעודת השתתפות שנתית בתוכנית הפיקוח ויהיה זכאי לסמל את תוצרתו המפוקחת בסמל התוכנית. סמל התוכנית ילווה במספר זיהוי אישי שיונפק לכל עוסק. היכולת לזהות את מקור התוצרת בכל שלב, מעזיבת המשק ועד למדף חייבת להישמר.


למי מיועד התקן

התוכנית מיועדת ליצרנים/ מגדלים המעוניינים לשווק את תוצרתם לרשתות השיווק וכן למגדלים בכשרויות מיוחדות. עוסק המבקש להיכלל בתוכנית אגרוצ'ק לשוק הישראלי יגיש טופס בקשה לפיקוח ויחתום על חוזה לשירותי פיקוח לפני תחילת הפעילות. הבקשה תיבדק על ידי עד 7 ימי עבודה מקבלתה ועל סמך המידע המצוי בבקשה תופק הצעת מחיר שתשלח לעוסק לחתימה יחד עם מסמך הסכם התקשרות.


 להצעת מחיר לחצו כאן


תקנים נוספים בתחום: