הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

קוסמטיקה

ISO 22701 לייצור תמרוקים

ISO 22701 לייצור תמרוקים

ISO 22716:2007 הינו מדריך ליישום קווים מנחים בנוגע לתנאי ייצוא נאותים (GMP -Good Manufacturing Practices). על פי משרד הבריאות, עמידה בדרישות התקן יהוו תנאי לרישיון עסק למפעל תמרוקים ויבטיחו את איכות התמרוקים המיוצרים בישראל ב 29.5.12 הושק התקן בגרסתו העברית (ת"י).