IQC - המכון לבקרה ואיכות
תחום
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
01/01/2015 - חדש במכון לבקרה ואיכות – IQC, אנו מאשרים חקלאים המספקים את תוצרתם לרשתות בשוק המקומי באמצעות ביכורי שדה דרום.
15/09/2014 - IQC גוף ההתעדה הישראלי הראשון עם הסמכה ישירה לתקן FSSC22000
01/07/2014 - התפרסמה גרסה חדש לתקן לאבטחת מידע ISO 27001:2013 כל הארגונים נדרשים לבצע שדרוג לגרסה החדשה, תוך שנתיים מיום הפרסום!
09/03/2014 - IQC נבחר ע"י פיצה האט העולמי לביצוע מבדקי לספקי הרשת ומבדקים בסניפי הרשת.
07/11/2013 - חדש ב-IQC התעדה לתקן AS9120 לספקים ומפיצים בתעשיית התעופה החלל והבטחון.
09/10/2013 - IQC מתרחבת לאירופה, ביום 8.10.2013 נחתם הסכם שיתוף פעולה עם חברת BOHEMIA לביצוע מבדקים באירופה בשם IQC.
12/04/2013 - להיות מוביל זה מחייב! IQC המכון לבקרה ואיכות, קיבל אקרדטציה (הסמכה) בינלאומית לתקן ISO 13485. המכון לבקרה ואיכות IQC הינו גוף ההתעדה, המתעיד לסל התקנים הגדול ביותר בישראל עם הסמכה ישירה.
07/03/2013 - המכון לבקרה ואיכות IQC חתם על הסכם שותפות עם חברת NSF International, גוף ההתעדה המוביל בעולם בתקני מזון בכלל ובתקן BRC בפרט..
גרסה חדשה! גרסה חדשה לתקן ! ימי עיון לשינויים בתקן ב-27/10 + 21/12, IQC יחל להתעיד לתקן החדש החל משנת 2016 .
 
ISO 14001:2015 שידרוג גרסה חדשה! השינויים מהווים התקדמות משמעותית בדרישות למערכות ניהול סביבתיות בארגונים. IQC יחל להתעיד לתקן החדש החל משנת 2016 .      
 
התעדה לתקן ISO 27001:2013 ברכות לטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ להתעדה לתקן ISO 27001:2013 אבטחת מידע בחטיבת טכנולוגיות במטה טבע ישראל.    
 
SA 8000:2014 שידרוג החל מ: 1.9.2014 כל מבדקי ההתעדה יערכו לפי הגרסה החדשה 8000 SA מהדורת 2014 היכנס לקבלת מסמך המפרט את דרישות התיעוד 
 
תנאים סוציאלים נאותים בחקלאות רשתות השיווק באירופה דורשות מספקי תוצרת חקלאית לעמוד בדרישות GRASP
 
FSSC22000 IQC גוף ההתעדה הישראלי הראשון עם אקרדטציה (הסמכה) ישירה לתקן FSSC22000
 

IQC  - איכות, אחריות, תקנים בינלאומיים


IQC המכון לבקרה ואיכות - הינו גוף ההתעדה המוביל בישראל, עם מספר הסמכות בינלאומיות הגדול בישראל. 

IQC פועל עפ"י כללים בינלאומיים לגופי התעדה, ISO17021 ו- ISO 17065

ומתעיד למערכות ניהול איכות QMS, בטיחות סביבה EMS, להתעדת מוצר Product-Certification, ואחריות חברתית. 

IQC המכון לבקרה ואיכות הופרט בשנת 2003 ועוסק בתחומים הבאים: התעדות לתקני איכות ומוצר, פיקוח והדרכה בתחומים שונים.
ל-IQC המכון לבקרה ואיכות הסמכה ישירה של RvA - גוף ההסמכה ההולנדי, המוכר בקהילה הבינלאומית והחתום על הסכם הדדיות MLA עם IFA

ל-IQC המכון לבקרה ואיכות הסמכה ישירה של SAAS - גוף הסמכה אמריקאי, לתקן SA8000 אחריות ומחוייבות חברתית.
IQC הוא גוף ההתעדה
היחיד בארץ המוסמך לתקן זה ואחד מתוך 23 גופי התעדה המוסמכים בכל העולם.

ל-IQC המכון לבקרה ואיכות הסכמי שיתוף פעולה עם גופי התעדה בינלאומיים:
IQC הוא הנציג הבלעדי בישראל וקבלן משנה של גוף ההתעדה הבינלאומי הגדול בעולם:
Bureau Veritas Certification
IQC מייצגת ארגוני התעדה בינלאומיים נוספים כגון:
ITC ל-CE במכשור רפואי, ,PRI בנושא התעופה ,BRC למזון NSF International ו-BRC לאריזה-  
NSF International 

 

התעודות של IQC מוכרות על ידי משרד הביטחון. בכדי להיות ספק משרד הביטחון, על הארגון למלא טופס סיווגים טכנולוגיים

ולאמת אותם ע"י הסוקר.

 

IQC התעדות מתמחה בתחומים הבאים:

 

 • איכות - תקן ISO 9001
 • תקן בנייה ירוקה 5281 (IQC חברה מן המניין במועצה הישראלית לבניה ירוקה)
 • ניהול סביבתי - תקן ISO14001
 • בטיחות וגיהות תעסוקתית - תקן OHSAS 18001
 • חקלאות - תקנים: GLOBALG.A.P, TN10 , BRC , פיקוח ואישור אורגני, LEAF MARQUE , PRIMUSLABS
 • איכות ובטיחות מזון - תקנים: ISO 22000 , HACCP,  BRC Food, BRC/IoP
 • אבטחת מידע - תקן ISO 27001
 • אחריות חברתית - תקנים: SMETA, SA 8000, ETI
 • מיכשור רפואי - תקנים ISO 13485, CE
 • תחבורה - תקן ישראלי 9301
 • תעופה - תקן AS 9100

 


זכאות לתעודת הזהב - ארגון המותעד לשלושה תקנים משולבים של מערכת ניהול איכות יקבל את תעודת הזהב.

זכאות לתעודת הפלטינה - ארגון המותעד לארבעה תקנים משולבים ויותר של מערכת ניהול איכות יקבל את תעודת הפלטינה.