IQC - המכון לבקרה ואיכות
תחום
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד

IQC  - איכות, אחריות, תקנים בינלאומיים


IQC המכון לבקרה ואיכות - הינו גוף ההתעדה המוביל בישראל, עם מספר הסמכות בינלאומיות הגדול בישראל. 

IQC פועל עפ"י כללים בינלאומיים לגופי התעדה, ISO17021 ו- ISO 17065

ומתעיד למערכות ניהול איכות QMS, בטיחות סביבה EMS, להתעדת מוצר Product-Certification, ואחריות חברתית. 

IQC המכון לבקרה ואיכות הופרט בשנת 2003 ועוסק בתחומים הבאים: התעדות לתקני איכות ומוצר, פיקוח והדרכה בתחומים שונים.
ל-IQC המכון לבקרה ואיכות הסמכה ישירה של RvA - גוף ההסמכה ההולנדי, המוכר בקהילה הבינלאומית והחתום על הסכם הדדיות MLA עם IFA

ל-IQC המכון לבקרה ואיכות הסמכה ישירה של SAAS - גוף הסמכה אמריקאי, לתקן SA8000 אחריות ומחוייבות חברתית.
IQC הוא גוף ההתעדה
היחיד בארץ המוסמך לתקן זה ואחד מתוך 23 גופי התעדה המוסמכים בכל העולם.

ל-IQC המכון לבקרה ואיכות הסכמי שיתוף פעולה עם גופי התעדה בינלאומיים:
IQC הוא הנציג הבלעדי בישראל וקבלן משנה של גוף ההתעדה הבינלאומי הגדול בעולם:
Bureau Veritas Certification
IQC מייצגת ארגוני התעדה בינלאומיים נוספים כגון: 
NSF-ISR בנושא התעופה ,BRC למזון NSF International ו-BRC לאריזה-  NSF International 

 

התעודות של IQC מוכרות על ידי משרד הביטחון. בכדי להיות ספק משרד הביטחון, על הארגון למלא טופס סיווגים טכנולוגיים

ולאמת אותם ע"י הסוקר.

 

IQC התעדות מתמחה בתחומים הבאים:

 

 • איכות - תקן ISO 9001
 • תקן בנייה ירוקה 5281 (IQC חברה מן המניין במועצה הישראלית לבניה ירוקה)
 • ניהול סביבתי - תקן ISO14001
 • בטיחות וגיהות תעסוקתית - תקן OHSAS 18001
 • חקלאות - תקנים: GLOBALG.A.P, TN10 , BRC , פיקוח ואישור אורגני, LEAF MARQUE , PRIMUSLABS
 • איכות ובטיחות מזון - תקנים: ISO 22000 , HACCP,  BRC Food, BRC/IoP
 • אבטחת מידע - תקן ISO 27001
 • אחריות חברתית - תקנים: SMETA, SA 8000, ETI
 • מיכשור רפואי - תקנים ISO 13485, CE
 • תחבורה - תקן ישראלי 9301
 • תעופה - תקן AS 9100

 


זכאות לתעודת הזהב - ארגון המותעד לשלושה תקנים משולבים של מערכת ניהול איכות יקבל את תעודת הזהב.

זכאות לתעודת הפלטינה - ארגון המותעד לארבעה תקנים משולבים ויותר של מערכת ניהול איכות יקבל את תעודת הפלטינה.