הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

תוכנית הבדיקה והבקרה על תהליכי הגידול של תוצרת חקלאית טרייה


אודות מפרט הדרישות של רשת שופרסל


שופרסל משקיעה מאמצים רבים כדי להבטיח שהתוצרת החקלאית הנמכרת על ידה ללקוחותיה במרכולים השונים, תהיה באיכות גבוהה ותעמוד בכל התקנים הדרושים, בין היתר, בקשר עם גידול התוצרת החקלאית, רמת שאריות חומרי הדברה, שימוש בחומרים אסורים ביחס לרמות מיקרוביולוגיות ועמידה בתנאים תברואתיים נאותים.


הפיקוח על התוצרת מתבצע בהתאם לנהלים ולתנאים שנקבעו על ידי שופרסל כולל את כל שלבי חייו של המוצר - הגידול, העיבוד, האחסון, ההובלה והאספקה למרכולים.  במסגרת התוכנית נבדקת התאמת המוצרים לתקנות בריאות הציבור (מזון) וע"פ תקנות הגנת הצומח לשימוש בחומרי הדברה ולשאריות חוה"ד בתוצרת חקלאית.

 

חקלאי שהתוצרת שלו תיבדק ותאושר על ידי IQC, תוטבע על התוצרת שתשווק על ידו, בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל ובפיקוחה, סמל ביקורת איכות ייחודי של שופרסל, אשר יאפשר ללקוחותיה של שופרסל לזהות ולעקוב אחר מקור גידול התוצרת החקלאית ("סמל האיכות")

דרישות התקן

תכנית הבקרה מבוססת ביצוע מבדקי בקרה שנתי לפי רשימת תיוג קבועה (בהתאם למפרט הדרישות( ורשימת תיוג )בהתאם לתנאי השטח על ממצאים שימצאו על ידיIQC), סקרי סיכונים ובדיקות מעבדה מדגמיות למגדל לצורך בחינת עמידת החקלאי בתנאי הגידול הנדרשים.

 

ביקורת באתר- סוקר IQC בעל מומחיות בתחום, יגיע לאתרי הייצור, יסקור את אופי הפעילות ויתעד אותה. הסוקר יציין מהן הפעולות הנדרשות לביצוע בעסק, ואת מסגרת הזמן המוקצב לביצועה

 

סקר סיכונים- לעוסק יוכן סקר סיכונים, מתוך הנתונים שהתקבלו מתוך נתונים שנמסרו ע"י המגדל עצמו.

דיגום- הדיגום יכלול מוצרים לפי דרגות סיכון (מדגמי בעת ביצוע המבדק השנתי).  מספר הדוגמאות לביצוע בדיקות מעבדה ייקבע בנפרד לכל מוצר ולכל מגדל. המוצרים יידגמו לשאריות חומרי הדברה ולגורמי סיכון מיקרוביולוגיים.  בנוסף, יבוצעו דיגומי בקרה על ידי שופרסל במרלו"ג הרשת.

למי מיועד התקן

התוכנית מיועדת למגדלים המחזיקים בהסכם אספקה חתום עם רשת שופרסל ובעלי קוד ספק. מגדל המבקש להיכלל בתוכנית זו יגיש טופס בקשה לפיקוח ויחתום על חוזה לשירותי פיקוח לפני תחילת הפעילות. על סמך הנתונים בטופס הבקשה תופק הצעת מחיר שתשלח לעוסק לחתימה יחד עם מסמך הסכם התקשרות.

 להצעת מחיר לחצו כאן