IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
ISO 14001:2015
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד

גרסת 2015 יצאה לאור !

התקן החדש מכיל שינויים המהווים התקדמות משמעותית בדרישות למערכות ניהול סביבתיות בארגונים. IQC
יחל להתעיד לתקן החדש החל משנת 2016 .

 השינויים העיקריים בתקן:

  •   התאמת מבנה התקן ל ISO 9001  , 27001  22301  ורבים אחרים.
  •  שימת דגש על ניהול סיכונים.
  •  הסתכלות  על מחזור חיי המוצר/שירות.
  •  העמקה במדידת יעדים סביבתיים.
  •  דרישה למנהיגות מצד ההנהלה הבכירה.
  • ועוד ועוד