IQC - המכון לבקרה ואיכות
הצעת מחיר מהמכון לבקרת איכות
ISO 14001:2015
תקנים והתעדה
הדרכה וקורסים
מרכז מידע
פיקוח ובקרה
ההסמכות של IQC
בקשת מידע על ארגון מותעד
תקן ISO 14001:2015 לניהול סביבתי

זה הוא תקן סביבתי מסידרת תקנים המקנה כלים לניהול הגנת הסביבה. התקנים עוסקים בניהול היומי של התחומים בהם יש לפעילות הארגון השפעה על הסביבה.

תקן ISO 14001 הינו התקן הבסיסי לבניית מערכת ניהול הסביבה.

למכון לבקרה ואיכות IQC אקרדיטציה (הסמכה) בינלאומית לתקן ISO 14001 מגוף ההסמכה ההולנדי RVA.
ניהול מדיניות סביבה טובה לפיתוח עסקי. ביצוע נכון של המדיניות מועיל לשיווק וליחסי ציבור מוצלחים לארגון. שימוש מושכל מביא לייעול וחיסכון גם ע"י בחירה קפדנית של חומרי גלם, מחזור פסולת וכו'. ארגונים בעלי מודעות לאיכות הסביבה ובעלי תעודה ל- ISO 14001 יעדיפו בדרך כלל התקשרויות עסקיות עם ארגונים שאף הם מאושרים ובעלי גישה דומה לניהול הסביבה.

אודות התקן

ISO 14001:2015 הוא תקן מסידרת תקנים בינלאומיים המותאם ויישים לכל ארגון.
התקן מבוסס על (PDCA (Plan-Do-Check-Act cycle 
ISO 14001:2015 מפרט את הדרישות החשובות לזיהוי, בקרה וניטור ההיבטים הסביבתיים של כל ארגון וכיצד לנהל שיפור של המערכת כולה.

דרישות התקן

  • עמידה בדרישות על פי דין.
  • ביטוי לאחריות ורגישות האירגון לסביבתו.
  • חיזוק האמון בין הארגון לבעלי הענין באשר הם – אזרחים, אירגונים חברתיים וכלכליים, אירגונים ממלכתיים ומוניציפליים ארגונים "ירוקים" וכל הרגיש לאיכות החיים.
  • ניהול סביבתי משפר את השליטה בסביבה, בין השאר באמצעות עמידה בדרישות על פי כל דין בתחום הסביבה.
  • פותח הזדמנויות לניצול יעיל של משאבים וחיסכון בתשומות, כגון: חשמל, מים,חומרי גלם וכו'...


 

למי מיועד התקן

 ISO 14001:2015 הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות סביבה יעילה בארגון, בכל תחום שהוא: תעשיה, שירותים, היי-טק, מינהל ציבורי, חינוך, מזון, חקלאות, בנייה, תחבורה, תשתיות ועוד

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
>
תקן 5281 לבנייה בת-קיימה בנייה ירוקה
תקן 5281 לבנייה בת-קיימה בנייה ירוקה
>
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
>

 

ISO 14001:2015

תודה על פנייתכם, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך שני ימי עבודה

 

שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דוא''ל:
מס' טלפון\טלפון נייד:
תקן