הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

אישור אורגני - לשיווק בישראל PPIS

ייצור אורגני הינו תפיסת עולם שונה מהמקובל בחקלאות ובתעשייה ה"רגילים". הרעיון המרכזי העומד בבסיסה של תפיסת עולם זו היא ייצור מזון בהרמוניה עם הסביבה – ובעצם, חזרה לטבע, כלומר ייצור לפי כללים מאד ברורים ללא שימוש בכימיקלים (חומרי הדברה ודשנים, עם פגיעה מינימאלית ככל הניתן בסביבה ותוך שמירה מוקפדת על הפרדה מלאה בין ייצור אורגני ו"רגיל"). מטרת הפיקוח היא לשמור על אמינות המוצר האורגני, בהתאם לסטנדרט לפיו אושר המוצר. קיימים מס' תקנים שונים המגדירים את המוצרים האורגניים שמותר לסמנם ככאלו, בהתאם ליעד התוצרת האורגנית (שוק מקומי ישראלי, יצוא ליעדים השונים) המכון לבקרה ואיכות – IQC הוסמך על ידי משרד החקלאות בשנת 2004 לפקח ולאשר ארגונים לתקן האורגני המייעדים את תוצרתם לשוק המקומי וליצוא לאירופה, זאת מתוקף החוק לפיקוח על תוצרת אורגנית – 2005. תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח – ייצורה ומכירתה), התשס"ח - 2008

  • EGGPLANTS-Organic-produce - IQC

אודות התקן

התקן האורגני הישראלי מוסדר בחקיקה תחת חוק להסדרת תוצרת אורגנית, תשס"ה- 2005. ייצור אורגני הינו תפיסת עולם שונה מהמקובל בחקלאות ובתעשייה ה"רגילים". הרעיון המרכזי העומד בבסיסה של תפיסת עולם זו היא ייצור מזון בהרמוניה עם הסביבה – ובעצם, חזרה לטבע, כלומר ייצור לפי כללים מאד ברורים ללא שימוש בכימיקלים (חומרי הדברה ודשנים, עם פגיעה מינימאלית ככל הניתן בסביבה ותוך שמירה מוקפדת על הפרדה מלאה בין ייצור אורגני ו"רגיל"). מטרת הפיקוח היא לשמור על אמינות המוצר האורגני, בהתאם לתקנות, בכדי להבטיח לצרכן הישראלי שרוכש מוצר המסומן בסימון אורגני כי המוצר אכן עומד בדרישות. המכון לבקרה ואיכות – IQC הוסמך על ידי השרותים להגנת הצומח במשרד החקלאות (PPIS) בשנת 2004 לפקח ולאשר ארגונים לתקן האורגני המייעדים את תוצרתם לשוק הישראלי. משרד החקלאות (PPIS) הוא הרגולטור של התחום האורגני בישראל. ל- IQC צוות סוקרים מיומן ומקצועי, כולם אגרונומים שעברו הכשרה והוסמכו לפקח בתחום האורגני. הפיקוח האורגני מתבצע לכל אורך שרשרת הטיפול במוצר, החל מחומר הריבוי, דרך הגידול, אריזה, שינוע ועיבוד מוצרים אורגניים. האישור ניתן למוצר שמסומן בלוגו הממתג אותו כ"אורגני" בלוגו מתאים.


דרישות התקן

- לתקן דרישות שונות מארגונים בתחומים שונים לפי תחום העיסוק של הארגון. העיקרון הבסיסי הוא שמירה על שרשרת הפיקוח של המוצר האורגני מחומרי הגלם ועד אספקתו לצרכן. כל התשומות בכל שלב של הייצור חייבות להיות מאושרות אורגני (או בהתאם לתקנות) והייצור חייב להיות נפרד לחלוטין מייצור מוצרים שאינם אורגניים – הפרדה במקום הייצור או הפרדה בזמן הייצור


- חלקה המיועדת לגידול אורגני חייבת לעבור הסבה לגידול אורגני; למשך שלש שנים בגידול רב שנתי או שנתיים בגידולים חד שנתיים. ניתן לקצר את תקופת ההסבה אם מתקיימים תנאים מסויימים. במהלך תקופת ההסבה המגדל יימצא תחת פיקוח אורגני מלא, אך לא יוכל למכור את תוצרתו כאורגני


- חלק מתהליך הפיקוח האורגני כולל נטילת דוגמאות לבדיקת שאריות חומרי הדברה במוצר/תוצרת באחת מהמעבדות המוכרות ע"י PPIS. כל הבדיקות מתבצעות בשיטת GC/MS וכן בשיטת LC/MS


למי מיועד התקן

אנו מאשרים ארגונים בתעשייה החקלאית ותשומותיה (ייצור קומפוסט, זרעים/שתילים וגידולים אורגניים וכד') וכן ארגונים מתעשיית המזון המעובד (מפעלי מזון). הפיקוח האורגני הוא לכל אורך שרשרת הטיפול במוצר, החל מחומר הריבוי, דרך הגידול, אריזה, שינוע ועיבוד מוצרים אורגניים באופן עצמאי או במשולב כחלק ממבדק לתקנים נוספים.


 להצעת מחיר לחצו כאן


תקנים נוספים בתחום: