הצעת מחירצרו קשרפייסבוק

שרשרת אספקה עמידת ספקים ורישומם- מערך הסייבר

IQC נבחר ע"י מערך הסייבר הלאומי לבצע פעילויות אישור עמידת ספקים במתודת שרשרת אספקה של מערך הסייבר הלאומי ורישומם.

אבני הדרך

טפסים להורדה:

נספח 9 -טופס הגשת בקשה לאישור ספק בעמידתו בדרישות.

נספח 10- בקשה לאישור ספק העומד בדרישות מתודת שרשרת אספקה של מערך הסייבר הלאומי.

נספח 11- הסכמת ספק לבדיקת בודק ספקים.

נספח 12- הצהרת בודק הספקים.

נספח 15- הצהרת תיקוף לאחר שנה.

תיאור השירות מחיר ₪
עלות בדיקה מלאה להתעדה כולל פרסום באתר וקבלת תעודה  3,700
עלות בדיקה חלקית כולל פרסום באתר וקבלת תעודה  1,500
בדיקה חוזרת (אם נדרשת)  1,500
תיקוף של הארגון אחת לשנה (באם לא היו שינויים)     700
תיקוף של הארגון אחת לשנה (באם התרחשו שינויים)  1,200
נסיעות לאתר הלקוח- יתווסף חיוב לפי שעת נסיעה ומרחק בק"מ
*המחירים אינם כוללים מע"מ